Voorbije edities zorgregio Antwerpen

Voorbije edities Overlegplatform Dementie (OPD) 

Overlegplatform Dementie zorgregio’s Antwerpen en Mechelen op 28 november 2023

Dinsdag 28/11/2023 vond het Overlegplatform Dementie met thema ‘Jonge mantelzorgers’ plaats. Een 70-tal ingeschreven professionals kwamen samen in de setting van Universiteit Antwerpen campus Drie Eiken. Dankzij het uitwisselen van good practices en ervaringen, enkele boeiende gastsprekers en een platform tot overleg gaven we de aanwezige professionele hulpverleners nieuwe handvatten mee ter ondersteuning van jonge mantelzorgers van personen met dementie.

Er werd een kader geschetst aan de hand van de contextuele psychologie waarna een panelgesprek met drie jonge mantelzorgers volgde. Na een netwerk- en inspiratiemoment kwamen mantelzorgverenigingen Zo Jong! en Steunpunt Mantelzorg aan het woord. Tenslotte gingen de aanwezige professionals met elkaar in gesprek over hun praktijkervaringen inzake het ondersteunen van jonge mantelzorgers van personen met dementie.

Het was een interessante en vernieuwende dag waarop we stilstonden bij diverse aspecten van mantelzorg op jonge leeftijd. Veel dank aan alle gastsprekers, de enthousiaste aanwezigen en Universiteit Antwerpen.

Herman Wauters (Expertisecentrum Dementie Orion ism PGN) in gesprek met drie jonge mantelzorgers.

 

Overlegplatform Dementie zorgregio’s Antwerpen en Mechelen op 18 oktober 2022

Dinsdag 18/10/2022 vond een nieuw Overlegplatform Dementie plaats. Onder een stralende zon en in de prachtige setting van Universiteit Antwerpen campus Drie Eiken mocht het regionaal expertisecentrum dementie (ECD) Orion i.s.m. PGN een 80-tal enthousiaste deelnemers uit de zorgregio’s Antwerpen en Mechelen ontvangen. Het thema ‘vermissing en dementie’ sprak hulpverleners en organisaties duidelijk aan.

Na een mooie introductie stelde Anouck de Bruijn (coördinator ECD Orion), niet zonder trots, een vernieuwde versie van de vermissingsfiches voor. Deze wordt gratis en online beschikbaar gesteld (zie www.dementie.be/orionenpgn). Daarna nam Felicia Bergs van politiezone HEKLA het woord. Er volgde een heldere uiteenzetting. We maakten een reis doorheen de procedure die opgestart wordt na een ontrustende verdwijning, mooi in beeld gebracht. Bovendien duidde ze op het belang van samenwerken tussen politiediensten, professionele hulpverleners en/of mantelzorgers.
In de pauze was het een lieve lust om te zien hoe stevig er genetwerkt werd.

Stephanie Spoelders, referentiepersoon dementie binnen WZC De Hazelaar (GZA Zorg & Wonen), nam ons mee in de werkwijze binnen hun huis wanneer een bewoner vermist is. Er werden nuttige tips gedeeld en bovendien gaf ze inzage in enkele toekomstplannen wat betreft vermissing en buurtwerking. Samen met Kenny De Cuyper, verpleegkundig diensthoofd van de zorgzones Geriatie en Revalidatie binnen GZA Ziekenhuizen, wierpen we een blik op een aantal cijfers. Daarnaast deed hij het fixatie-arm beleid alsook hun vermissingsprocedure uit de doeken.

Dorien Scheirs, ergotherapeute binnen CM, liet ons kennis maken met een aantal (technologische) hulpmiddelen ter preventie van vermissing en vertelde ons hoe zij hiermee aan de slag gaat in de thuissituatie van personen met dementie. Na deze stevige brok theorie nam Herman Wauters (PGN) het woord. Hij maakte de aanwezigen warm voor drie mini-workshops die in een doorschuifsysteem door iedere deelnemer bijgewoond werden.
De eerste workshop nam de huidige folder ‘Vermissing voorkomen’ met tien preventieve tips onder de loep. De folder dateert van meer dan tien jaar geleden en is toe aan een update. Dankzij de erg gewaardeerde inbreng en lucide blik van de deelnemers kunnen er stappen gezet worden richting een verbeterde en geactualiseerde folder.

In een daaropvolgende workshop werd er duchtig gebrainstormd over praktische tips en tricks om vermissing te voorkomen in de thuissituatie, het ziekenhuis en het woonzorgcentrum. De deelnemers gingen met elkaar in gesprek en er ontstond een boeiende interactie.
Tijdens de laatste workshop stonden we stil bij het gebruik van alarm- en trackingsystemen ter preventie van vermissing bij personen met dementie. Is dit echt de ideale oplossing? Wat met privacy van de persoon met dementie? Welke voor- en nadelen kennen de verschillende systemen?
Ter afsluiting van deze namiddag richtte Herman Wauters zich tot het publiek met een aantal kritische reflecties en blikte hij vooruit.
Dat het een boeiende en inspirerende middag was. Veel dank aan iedereen die zijn steentje bijdroeg en in het bijzonder aan alle aanwezigen.

Verslag: Malika El-Jafoufi, Herman Wauters, Nadia Hainaut, Jelle Baart en Anouck de Bruijn
Foto’s: Ronny Mullens

Overlegplatform Dementie zorgregio Antwerpen op 26 september 2019

26 september 2019

Vijfde TREF OVERLEGPLATFORM DEMENTIE

Bewegen en doen bewegen

Bewegen is goed voor iedereen, zeker voor mensen met dementie! Beweeg mee in elke levensfase, actief en passief.

AGENDA

8:30 – 9:00
Onthaal met koffie
9:00 – 9:10
Welkomstwoord door Liane De Boeck (Hoofdcoördinator SEL Amberes) en Riet Pauwels (coördinator ECD Orion ism PGN)
9:10 – 10:20
Het belang van bewegen bij personen met dementie binnen de sensorische informatieverwerking en de functie van het proprioceptief systeem naast het vestibulaire en tactiele systeem.
Kris De Quick – Consulent Sensorische Integratie
10:20 – 10:40
Pauze
10:40 – 12:00
Bruikbare toepassingen op vlak van bewegen met personen met dementie.
An Vandevliet – coördinator ergotherapie en Referentiepersoon Dementie.
12:00
Einde

PLAATS

Sint – Vincentiusziekenhuis

(Auditorium Sint – Vincentius)

Sint – Vincentiusstraat 20
2018  Antwerpen

 

Overlegplatform Dementie zorgregio Antwerpen op 27 september 2018

27 september 2018

VIERDE TREF OVERLEGPLATFORM DEMENTIE

WAT WERKT?

Wat werkt?’ is een inspirerend vormingspakket over omgangsvormen met personen met dementie.     Het werd ontwikkeld door Thuiszorgcentrum Antwerpen, SEL Amberes en Emmaüs Ouderenzorg.

AGENDA

13:00 – 13:30
Onthaal met koffie
13:30 – 13:40
Welkomstwoord doorLiane De Boeck (Hoofdcoördinator SEL Amberes) en Riet Pauwels (coördinator ECD Orion ism PGN)
13:40 – 14:10
Toelichting bij ‘wat werkt?’ door de maker Hugo Goedemé
14:10 – 15:10
eerste werkwinkel (keuze uit 6 thema’s)
15:10 – 15:30
Pauze
15:30 – 16:30
tweede werkwinkel (keuze uit 6 thema’s)

PLAATS

Huis van de Sport

Boomgaardstraat 22
2600 Antwerpen Berchem

TOELICHTING WERKWINKELS

Overlegplatform Dementie zorgregio Antwerpen op 26 september 2017

26 september 2017

DERDE TREF OVERLEGPLATFORM DEMENTIE

DEMENTIE KENT GEEN KLEUR

Vergrijzing verkleurt en toch zien we weinig zorgvragers met een migratieachtergrond in onze voorzieningen. Is er geen zorgvraag of ligt het aan ons aanbod?

Wat betekent cultuursensitieve dementiezorg en hoe maken we dit concreet?

AGENDA

13:00 – 13:30
Onthaal met koffie
13:30 – 13:40
Welkomstwoord doorLiane De Boeck (Hoofdcoördinator SEL Amberes) en Riet Pauwels (coördinator ECD Orion ism PGN)
13:40 – 14:00
Inleidende film van productie Promotime: Woonzorg – Thuiszorg – Diversiteit
14:00 – 14:50
Inleiding tot het thema door Saloua Berdai, docent en gerontoloog, met specialisatie: dementie bij ouderen met een migratie-achtergrond.
 14:50 – 15:10
Pauze
15:10 – 16:30
Speed-Solving: 4 casustafels dagen je uit om in overleg een oplossing in consensus te bereiken

PLAATS

zaal auditorium
GZA Sint-Augustinus
Oosterveldlaan 24
2610 Wilrijk

Overlegplatform Dementie zorgregio Antwerpen op 22 september 2016

800x999_2eopd
WIE ZOEKT DIE VINDT

Daar zijn we zeker van. Daarom willen we graag jullie vragen maar ook jullie succesvolle ervaringen delen met anderen in de zorg voor personen met dementie.

Jij komt toch ook naar de 2e tref van het OPD zorgregio Antwerpen?!

 

WANNEER

22 september 2016 van 13u – 16u30

 

WAAR

GZA Sint-Augustinus

zaal auditorium

Oosterveldlaan 24

2610 Wilrijk

 

 

 

 

 

Overlegplatform Dementie zorgregio Antwerpen op 17 september 2015

17 september was het dan eindelijk zover! De grote start van het OverlegPlatform Dementie met als thema “mantelZORGpartner”. Samen met meer dan 50 partners hebben we onze dromen en goede praktijken gedeeld en de knelpunten opgesomd in verband met de postitie en de rollen van mantelzorger van personen met dementie. Het was boeiend en het deed deugd.
Ben je werkzaam in een voorziening of vereniging die instaat voor mantelzorgers of voor personen met dementie? Sluit je graag aan bij ons digitaal OPD? Mail dan naar orion@dementie.be en we sturen je een uitnodiging.