Nieuwe informatiefolder ‘Preventieve tips en adviezen in geval van vermissing’

Via deze link vindt u de vernieuwde informatiefolder over vermissing bij personen met dementiepreventieve tips en adviezen in geval van vermissing.

Dit werd gerealiseerd op initiatief van het regionaal Expertisecentrum Dementie (ECD) Orion i.s.m. PGN, op basis van ontvangen feedback en input op de voorgaande flyer ‘Vermissing voorkomen’ (ECD Contact, ECD Orion en Politiezone HEKLA) tijdens het Overleg Platform Dementie (OPD) in 2022 te Wilrijk. Tijdens dit OPD stond het thema ‘Dementie en vermissing’ centraal.

Graag willen we alle aanwezigen van harte bedanken voor hun interesse, aanwezigheid en waardevolle inbreng tijdens dit OPD.

We hopen van harte dat jullie aan de slag gaan met de (vernieuwde) materialen en inzetten op een samenwerking tussen de persoon met dementie en zijn/haar mantelzorger, de professionele hulpverlener en de politiezone.