Posters als communicatiewijzers “Omgaan met dementie in tijden van Covid-19”

Communicatiewijzers

ECD Orion ism PGN heeft samen met RECD Tandem de meeste tips kort en bondig opgelijst als in een poster en onderverdeeld in drie categorieën: voor het woonzorgcentrum, voor de thuissituatie en voor professionelen onderling.  Je kan daarnaast je licht opsteken op de pagina van onze website: http://www.dementie.be/themas/coronavirus-en-dementie/.

Hierbij vind je de linken naar de drie overzichten in pdf-formaat:

Communicatiewijzer voor woonzorgcentra mbt dementie in tijden van covid-19

Communicatiewijzer voor de thuissituatie mbt dementie in tijden van covid-19

Communicatiewijzer voor professionelen onderling in tijden van covid-19

De posters, waarvan je een voorbeeld hieronder terugvindt, mogen uiteraard massaal verspreid en uitgehangen worden.