Iedere stem telt: stemmen voor verkiezingen en dementie

Iedere stem telt

 

Als Expertisecentra Dementie hebben we ervoor gekozen om de lijn rond goede dementiezorg in dit verkiezingsjaar verder te zetten. Daar willen we de beleidsmakers vanuit onze rol als kennispartner blijvend aan herinneren.  Naar aanleiding van het verschijnen van ons memorandum  ontmoette Expertisecentrum Dementie Vlaanderen de afgelopen weken diverse beleidsmakers.  Telkens werd stilgestaan bij aspecten die het leven van mensen met dementie beter kunnen maken. Graag bekijken we de komende maanden hoe de inhoud van deze gesprekken in de partijprogramma’s vormkrijgen.

De halve wereld gaat in 2024 naar verkiezingen, van Rusland tot de Verenigde Staten. Ook in België hebben we verkiezingen, zowel in juni als in oktober.

Zijn mensen met dementie nog in staat om rechtsgeldig hun stem bij de verkiezingen te laten geleden? Wat als zij een volmacht willen geven? Kunnen zij rekenen op hulp in het stemhokje? Bij elke verkiezing stellen professionele zorgverleners ons traditioneel dergelijke vragen.

We gingen op zoek naar antwoorden. Hiertoe stelden de Expertisecentra Dementie een nota op als leidraad voor zorgprofessionals, waarin ook antwoorden op enkele praktische vragen vervat zitten. Want… iedere stem telt!

Lees hier de nota Iedere stem telt DEF.