Dementie kent geen kleur

Dementie kent geen kleur

Op 20 september 2019 brachten we op het symposium ‘Dementie kent geen kleur’ de resultaten van ons tweejarig project. Hieronder kan je het programma van dit symposium herbekijken.

Gedurende het project gingen we in gesprek met heel wat mensen met een migratieachtergrond, die persoonlijk of professioneel met dementie geconfronteerd worden.

Hoe kijken zij naar dementie? Wat vinden zij dat er nodig is om de zorg en ondersteuning voor personen met dementie te optimaliseren?

Deze belangrijke uitgangsvragen vormden de basis van ons onderzoek. Het uiteindelijke resultaat van deze gesprekken kreeg vorm in een dossier.

Het dossier is een bundeling van inzichten, knelpunten, verbetervoorstellen en beleidsaanbevelingen.

Om het dossier nog meer kracht bij te zetten, maakte we als regionaal Expertisecentrum Dementie ook een filmcompilatie van een aantal interviewfragmenten met mensen met een migratieachtergrond. Deze film met tal van getuigenissen toont de diversiteit binnen onze samenleving en wil vooral aanzetten tot dialoog.

Het dossier met de film is te koop voor 10 euro.

f

Om zorgprofessionelen aan te zetten tot dialoog over cultuursensitieve zorg ontwikkelden we het bordspel ‘Dementie kent geen kleur’.

Deze dialooghelper beoogt meer bewustwording van cultuurverschillen en het delen van ervaringen, ideeën, knelpunten en mogelijkheden binnen de zorg. Op deze manier kan de zorg beter aangepast worden aan de leefwereld van ouderen met een migratieverleden.

ECD Orion i.s.m. PGN biedt workshops aan om samen aan de slag te gaan met dit bordspel.

 

Om ook aan de nood van mantelzorgers met een migratieachtergrond tegemoet te komen, werken we momenteel volop aan het meer cultuursensitief maken van het reeds bestaande psycho-educatiepakket Dementie en nu. Dit pakket wordt momenteel aangeboden als een reeks van tien bijeenkomsten ter versterking van de draagkracht van mantelzorgers van mensen met dementie. Om het pakket meer toegankelijk en herkenbaar te maken voor alle mantelzorgers in onze diverse samenleving werken we samen met verscheidene partners. We hopen door de verhoogde toegankelijkheid meer mensen te bereiken en te ondersteunen. Hierdoor trachten we  de levenskwaliteit van iedere burger, die met dementie te maken heeft, te optimaliseren.

f

Wil je meer weten over dit project of wil je een vorming/workshop aanvragen?

Neem dan zeker contact op met orion@dementie.be of 03/247.03.85. We beluisteren je vraag en helpen je graag verder!