Vormingen

Naast onze samenwerking met ECD Vlaanderen voor opleidingen en trainingen, bieden we drie vormen van vormingen aan: de vormingsessies, de voordrachten en de nabesprekingen van film- of toneelvoorstellingen. Een overzicht hiervan vindt u in een handige vormingsbrochure.

U kan de brochure hier downloaden of vrijblijvend opvragen via ons e-mailadres. Hieronder vindt u alvast een samenvatting van de brochure.

De vormingsessies (1) zijn vooral bestemd voor verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, kine- en ergotherapeuten, logopedisten, animatoren, zorgkundigen en logistieke medewerkers. Ze worden gegeven in de voorziening of bij de organisatie. De gehanteerde methodiek is interactief, gericht op de praktijk en doorspekt met toepasselijk beeldmateriaal. De kostprijs bedraagt 300 euro per dagdeel van maximum drie uur (excl. syllabus en vervoersonkosten).

De voordrachten (2) kunnen aan elk doelpubliek gegeven worden maar richten zich voornamelijk naar vrijwilligers en mantelzorgers. De tijdspanne van de voordracht is af te spreken. Vraagprijs varieert van 125 tot 225 euro (excl. vervoersonkosten) voor één voordracht.

Tenslotte kan ook een nabespreking (3) van documentaires, film- en theatervoorstellingen over dementie worden aangevraagd. Vraagprijs schommelt tussen 75 en 225 euro (excl. vervoersonkosten).

THEMA’S VORMINGSESSIES

 • Basisvorming dementie
 • Herkennen van symptomen van dementie
 • Omgaan met personen met dementie
 • Communiceren met personen met dementie
 • Belevingsgerichte zorg aan personen met dementie
 • Omgaan met verlies bij dementie
 • Armoede en dementie
 • Basale stimulatie bij personen met (ver)gevorderde dementie
 • Workshop voelschorten
 • Het lerend vermogen bij personen met dementie
 • Als eten een zorg wordt
 • Passende dagbesteding voor personen met dementie
 • Moeilijk hanteerbaar gedrag bij personen met dementie
 • Dementie bij personen met een verstandelijke beperking
 • Familie van personen met dementie: ook onze zorg?
 • Dementie en migratie

THEMA’S VOORDRACHTEN

 • Wat is dementie
 • De beleving van de persoon met dementie
 • Hoe blijf ik in contact met de persoon met dementie
 • Muziek en ons brein
 • Nacht(on)rust en dementie
 • Autorijden en dementie
 • Jongdementie
 • Pluk de Dag Dialogen
 • Dementie: te voorkomen?
 • Ethische dilemma’s in de zorg voor iemand met dementie
 • Hoe behoud ik als mantelzorger mijn veerkracht

NABESPREKINGEN

We beschikken over de nodige informatie over verschillende theater- en filmproducties. De dvd’s van enkele films kunnen worden ontleend ter kennismaking maar helaas niet ter vertoning. Voor dit laatste neemt u contact op met het productiehuis. Ook deze gegevens kunnen we u bezorgen. Indien gewenst, zorgen we voor een inleiding en/of nabespreking. Een vormingsmoment hieraan koppelen kan ook.