Contact
ORION   -   PGN

Actueel

Wanneer ik er nog ben

Wanneer ik er nog ben. donderdag 19 oktober 2017 Palliatieve Hulpverlening Antwerpen vzw en het Regionaal Expertisecentrum Orion ism PGN organiseren een studiedag over waardig leven en sterven met dementie

Lees verder >

3e tref van het OverlegPlatform Dementie Zorgregio Antwerpen

OverlegPlatform DementieDEMENTIE KENT GEEN KLEUR Vergrijzing verkleurt en toch zien we weinig zorgvragers met een migratieachtergrond in onze voorzieningen. Is er geen zorgvraag of ligt het aan ons aanbod? Wat betekent cultuursensitieve dementiezorg en hoe maken we dit concreet?

Lees verder >

In-Licht

PraatcafésHet praatcafé dementie In-Licht te Hoboken doet verder in 2017! Volgende bijeenkomst is 18 september 2017 om 19u. De bijeenkomsten gaan door in de bibliotheek van Hoboken. Wist je ook dat deze bibliotheek een EHBD-koffer uitleent! Een Eerste-Hulp-Bij-Dementie-koffer geeft informatie over dementie voor het ganse gezin.

Lees verder >

Dementie XL te Mechelen op 18 september 2017

Dementievriendelijke Mechelen en het inloophuis Dementie 'Het MoNUment' pakken op 18 september groots uit met een info- en welzijnsmarkt over dementie en de voorstelling van allerlei nieuwe en bestaande initiatieven en activiteiten voor personen met dementie en hun mantelzorgers. 

Lees verder >

Theater in Lier: "Blind Geheugen" op 18/09 om 19u30, WZC Paradijs

Een oudere acteur wordt na een voorstelling ontslagen. Hij kan zijn teksten niet meer onthouden. Hij ontkent dit en gaat daarover in gesprek met de technicus van zijn gezelschap. Hij lardeert zijn verhaal met vele herinneringen en anekdotes uit zijn verleden. Intussen worden de panelen en rekwisieten beetje bij beetje afgebroken en weggenomen. Er ontstaat een quasi monoloog vol gedachtesprongen, sporadisch een agressieve uitval maar ook met veel humor. De toeschouwer krijgt pas op het einde van het stuk te horen dat er bij de man de ziekte van Alzheimer is vastgesteld. De man blijft echter achter zonder enige vorm van (h)erkenning en decor. Tot ook de man verdwijnt en je in het zwarte gat kijkt…

Lees verder >