Burgemeester Bart Somers steunt “Stop Alzheimer” in Mechelen

Doel van de actie “Stop Alzheimer” is om geld bijeen te brengen voor Belgisch wetenschappelijk onderzoek naar dementie en de opleiding van dementie-experten.

Uit het persbericht:

Burgemeester Bart Somers: “ Er leven in Mechelen ongeveer 1441 personen met dementie, maar in 2040 zullen dat er haast 2000 zijn, dat is een stijging van ruim 38%. We moeten dus klaar zijn voor de toekomst. Als dementievriendelijke gemeente zijn we in Vlaanderen koploper met een aantal prachtige projecten, bijvoorbeeld een Inloophuis dementie ’t moNUment’ dat ondersteund  wordt door de stad en het regionaal expertisecentrum dementie Orion i.s.m. PGN. We zetten samen met het expertisecentrum onze schouders mee onder verschillende acties om de bibliotheek, het zwembad De Nekker, stadsgidsen, politie, horeca-uitbaters maar ook hulpverleners dementievriendelijker te maken. We bieden zo een genuanceerdere kijk op dementie. Deze actie kan een volgende stap zijn om dementie bespreekbaar te maken.’

Herman Wauters, dementie-expert bij Expertisecentrum Dementie Orion ism PGN: “Mechelen speelt al langer een voortrekkersrol in Vlaanderen als het gaat over dementievriendelijkheid. In het project ’t moNUment’ kunnen mensen met dementie en mantelzorgers terecht voor informatie, advies en op maat gerichte activiteiten.. Hiermee wijzen we dat dementie een belangrijk maatschappelijk thema is en de nodige aandacht verdient, waaronder dus ook het wetenschappelijk onderzoek. Vanuit onze missie vertalen we nieuwe inzichten over dementie naar de praktijk, denk maar aan het belang van uitleen van hulpmiddelen waar de stad Mechelen nu op inzet.”

Joost Martens, directeur van Stichting Alzheimer Onderzoek: “Jaarlijks steunen we voor ruim 4 miljoen euro aan beloftevolle basis-, klinische en diagnostische wetenschappelijke onderzoeksprojecten naar de oorzaken en mogelijke behandelingen van alzheimer en verwante hersenziekten en we zijn daarvoor afhankelijk van de steun van particulieren. Daarom zijn we blij dat onze actie ook gesteund wordt door de Armonea groep.”