Cursus voor mantelzorgers ‘Dementie en nU’ gratis in Mechelen

Dankzij de financiële ondersteuning van het Zorgbedrijf Rivierenland (voorheen Sociaal Huis Mechelen) kan deze reeks kosteloos worden gevolgd.

Het pakket bestaat uit 10 sessies van telkens 3 uur en is specifiek gericht naar mantelzorgers van personen met (jong)dementie. Elke deelnemer krijgt een mooi uitgegeven informatie- en werkmap mee. De 10 sessies houden één geheel in. Er bestaat geen mogelijkheid om later aan te sluiten of enkele sessies naar keuze te volgen. De bijeenkomsten worden gegeven aan een vaste groep van maximaal 15 deelnemers ((jong)volwassenen en ouderen.

De cursus vindt plaats in het Inloophuis Dementie ’t moNUment, Lijsterstraat 2, 2800 Mechelen en start op 11 maart telkens van 13u30 tot 16u30.

Inschrijven via dementie@mechelen.be of het mobiel nummer: 0477 96 99 37