ECD Orion ism PGN ondersteunt de samenwerking tussen het AZ Sint Maarten en het inloophuis dementie ‘t moNUment in Mechelen

Sinds 2016 loopt in Mechelen het psycho-educatiepakket ‘Dementie en nu’ om mantelzorgers vaardigheden aan te leren in het omgaan met personen met dementie. Deze opleiding kan een belangrijke bijdrage leveren in de opdracht om personen met dementie langer zelfstandig te kunnen laten wonen, met behoud van kwaliteit van leven.

Van 2016 tem 2018 werden deze sessies gedragen door het CGG De Pont waartoe PGN ook behoort. Daarna werd het overgenomen door Hilde De Weerdt, coördinator ’t moNUment, in 2019. Vanaf dan werden er reeds 42 personen ondergedompeld in het psycho-educatie pakket.

In 2024 zal ook het AZ Sint Maarten ziekenhuis dit pakket aanbieden om zo de drempel te verlagen en nog meer mantelzorgers te bereiken. Dit kadert binnen de visie van het ziekenhuis om in te zetten op dementievriendelijkheid. In 2018 was AZ Sint Maarten trouwens pilootproject voor de implementering van het referentiekader dementie. En sinds kort werkt geriater Katrien Van Dessel mee aan de opleiding tot referentiearts dementie.

Van bij de start van het inloophuis dementie liep er al een nauwe samenwerking met een werkgroep van het ziekenhuis, waar geriaters, neurologen, huisartsen, sociale dienst en het ECD Orion ism PGN betrokken zijn. In overleg worden de noden en behoeften van de mantelzorgers en personen met dementie beter in kaart gebracht, waarbij wordt gestreefd naar een naadloze doorstroming van huisarts naar specialist.

Een constructieve samenwerking leidt tot kwalitatieve resultaten, waar de mantelzorger en de persoon met dementie centraal staan.

Het startschot van deze samenwerking werd gegeven door schepen voor senioren Rina Rabau Nkandu op 11 december 2023 samen met enkele mantelzorgers, een persoon met dementie, Hilde De Weerdt (‘t moNUment), geriater Katrien Van Dessel (AZ Sint Maarten) en Herman Wauters (ECD Orion ism PGN).