Ik zal je altijd horen

’t moNUment is één van de vier pilootorganisaties die gedurende 2 jaar steun krijgen van ‘Koor en Stem’. Samen met hen onderzoeken en ondervinden ze de waardevolle effecten van het samen zingen.
Meer info: https://www.mechelen.be/tmonument
                    https://www.koorenstem.be/nl/project/ik-zal-je-altijd-horen
“Muziek is een fantastische taal waarmee we mensen heel lang kunnen blijven bereiken”
Frank Deboosere, peter van het project