Inloophuis dementie ’t moNUment vierde vijfde verjaardag

Men vierde niet enkel een verjaardag, maar ook een moment om 5 jaar van groei, samenwerking en toewijding in de verf te zetten. Er vond een feestelijke brunch met korte intermezzo’s plaats. Gasten konden warme herinneringen ophalen en een blik op de toekomst van ’t moNUment werpen. Zo kregen een aantal personen met dementie en mantelzorgers het woord.  Ook een aantal (ex-) medewerkers, de vroegere schepen van sociale zaken, Koen Anciaux, Jurn Verschraegen van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Herman Wauters van het regionaal expertisecentrum dementie ‘Orion ism PGN’ mochten hun mooiste herinnering aan ‘t moNUment delen.

En de bevoegde schepenen duidde nogmaals hun engagement.

“Als je weet dat er per persoon met dementie gemiddeld 3 tot 4 mantelzorgers in de weer zijn, dan spreekt dat tot de verbeelding. Met het inloophuis willen we de veerkracht en het doorzettingsvermogen van mantelzorgers versterken, en hen erkennen als de belangrijkste actor van een effectieve en geïntegreerde dienstverlening aan personen met dementie. We willen de mantelzorgers netwerk en kennis bieden, om zo een voelbaar verschil te maken in de zorgbelasting”, verduidelijkt Björn Siffer, schepen voor Senioren en Sociale Cohesie.

Vanuit ’t moNUment diende stad Mechelen een Europees subsidieproject in. Mechelen neemt hierbij het voortouw in een samenwerking met 11 Europese partners om de bestaande werking verder te laten groeien via de 5 pilootprojecten. “Dementie is een groeiend maatschappelijk probleem. Als projectpartners staan we allen voor dezelfde uitdagingen wat betreft de socialisatie van onze zorg en het verbeteren van de ondersteuning van mantelzorgers van personen met dementie. Door het combineren van kennis en goede praktijken kunnen we innovatieve oplossingen en verbeterde diensten bereiken”, licht Gabriella De Francesco, schepen voor Sociale Zaken en Welzijn toe.

Tot slot onthulde burgemeester Alexander Vandersmissen een beeldhouwwerk gerealiseerd door Hilde Peeters samen met personen met dementie en hun mantelzorgers.

Meer info:

t MoNUment is een (t)huis voor personen met dementie, hun mantelzorgers en familieleden. In 2016 opende het zijn deuren op initiatief van Stuurgroep Dementievriendelijk Mechelen. Het groeide uit tot een ankerpunt binnen het Mechels zorglandschap.

Het inloophuis bevindt zich in het Lokaal Dienstencentrum De Schijf, waar het onder de naam ‘t MoNUment een uitvalsbasis en ontmoetingsplaats vormt. Maar het is ook een centraal infopunt waar know-how, updates in zorgtechnologie en buurtgerichte activiteiten aangeboden worden.

Contactpersonen zijn Hilde De Weerdt (hilde.deweerdt@mechelen.be) en Kamala Leemans (kamala.leemans@mechelen.be)