Minisymposium Referentiekader dementie op 28 mei 2020 te Herentals

Het referentiekader dementie is een inspirerend raamwerk voor de thuiszorg, ziekenhuizen en woonzorgcentra dat op vraag van voormalig minister Vandeurzen in 2018 werd publiceerd. Tijdens het symposium krijg je een uitgebreide en onderbouwde inkijk in het raamwerk en enkele praktijkgerichte voorbeelden van invulling van de pijlers.

Programma en inschrijvingsmodaliteiten vind je via :

Minisymposium – ‘ik, jij, samen MENS’. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie