Studenten uit de BanaBa opleiding in het zorgmanagement (Vives Health Care School) organiseren webinar ‘Rouwverwerking bij zorgverleners’

Op dinsdag 15 maart van 19u tot 21 organiseert Vives Health Care School een webinar die gaat over rouwen bij zorgverleners: “Hoe gaat het écht met jou?”

 

Doelpubliek:

Deze webinar is gericht op zorgverleners, studenten en alle geïnteresseerden uit het werkveld met een bijzondere interesse in rouwverwerking.

 

Sprekers:

De drie gastspreker tijdens het webinar zijn:

  • Dhr. Linus Vanlaere (zorgethicus) en Mevr. Tina Vandecasteele
  • Dhr. Herman Wauters voorstelling over de rouwkoffer (ECD Orion ism PGN)
  • Dhr. Pieter Michiels (inspiratiecoach)

 

Programma:

Het webinar start met dhr. Linus Vanlaere (zorgethicus) en mevr. Tina Vandecasteele (onderzoeker). Beide sprekers zijn verbonden aan de Hogeschool VIVES en sTimul (zorgethisch lab).
Door middel van een kwalitatief onderzoek wordt stilgestaan bij de betekenis van rouw en verlies bij verpleegkundigen. Meer bepaald onderzoek naar de emotionele impact die de zorg van COVID-patiënten heeft op verpleegkundigen. Rouw en verlies worden in verband gebracht met fenomenen als ‘morele verwonding’ en ‘morele stress’. Tot slot wordt gereflecteerd op wat verpleegkundigen nodig hebben om ‘goed’ met dit soort rouw en met deze verlieservaringen om te gaan in hun professionele zelfverstaan.

Als tweede brengt dhr. Herman Wauters een praktische voorstelling van de Verlieskoffer, als tool voor het bespreekbaar maken van het rouwproces.
dhr. Wauters is dementie-expert en heeft meer dan 30 jaar ervaring in de zorgsector. Hij is ook werkzaam bij het PsychoGeriatrisch Netwerk, onderdeel van het Ouderenteam van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Pont te Mechelen en antennepunt van het Regionaal Expertisecentrum Dementie Orion i.s.m. PGN voor de zorgregio Mechelen.

Tot slot brengt dhr. Pieter Michiels (inspiratiecoach) op een kwetsbare en luchtige manier zijn persoonlijke kijk op verlies.

Wil je nog verder info of wil je jezelf inschrijven: klik dan op deze link.