Werk jij mee aan een onderzoek over de intimiteitsbeleving van vrouwen ouder dan vijftig met een partner met een vorm van dementie?

Er circuleren veel negatieve ideeën en stereotypen omtrent 50+ vrouwen en seksualiteit en intimiteit. Zo wordt meestal verondersteld dat 50+ vrouwen hun interesse in seks verliezen. Daarnaast worden 50+ vrouwen als minder seksueel aantrekkelijk gezien. In de media komt hun seksualiteit weinig aan bod of wordt ze zelfs voorgesteld als ongepast. Het weinige onderzoek dat bestaat over dit onderwerp vertrekt vanuit een medisch perspectief. Deze focus versterkt het idee dat seksualiteit op latere leeftijd niets dan een negatief verhaal is.

Het onderzoek waaraan u kan deelnemen, heeft als doel de heersende opvattingen over seksualiteit van 50+ vrouwen grondig te veranderen. Daarvoor hebben ze uw kennis en inzichten nodig! Het zijn immers de ervaringen met seksualiteit en intimiteit van 50+ vrouwen zelf die ons meer kunnen leren over de uitdagingen en geneugten van een ouder wordend lichaam.

 

U bent een geschikte kandidaat om deel te nemen aan mijn studie indien volgende criteria op u van toepassing zijn:
• U identificeert zichzelf als vrouw.
• U bent ouder dan vijftig jaar.
• U heeft een partner met een vorm van dementie.
• U staat ervoor open met mij in gesprek te gaan over de wijze waarop u intimiteit beleeft in uw dagdagelijkse leven, evenals stil te staan bij diverse aspecten die vormgeven aan deze beleving.

 

Indien u wenst deel te nemen, zal studente Julie Bogaerts u ontmoeten voor een één-op-één gesprek ergens in de maand maart of begin april, op een plaats waar u zich comfortabel voelt. Gedurende deze eenmalige ontmoeting, met een duur van één tot twee uur, bevraagt zij u over uw intimiteitsbeleving. Met behulp van gestelde open vragen tracht ze meer te weten te komen over uw dagdagelijkse invulling van dit thema.

Wenst u verdere toelichting? Aarzel dan niet om Julie Bogaerts te contacteren, zodat zij u hierover te woord kan staan.

Julie Bogaerts (zij/haar)
E-mailadres: Julie.Bogaerts@UGent.be
Telefoonnummer: 0473/76.07.29