Alle berichten

Nieuwe projectoproep: 'Samen MENS'

Organisaties kunnen zich kandidaat stellen om een coachingtraject van 15 maanden rond persoonsgerichte zorg bij mensen met dementie te volgen. De Vlaamse overheid financiert 75% van de kostprijs. De begeleiding is in handen van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de regionale expertisecentra dementie

Lees verder >

Vacature dementie-expert

We zijn op zoek naar een dementie-expert met focus op vorming.

Lees verder >

Zomerkamp 2021

Zomerkamp 2021 voor kinderen met een mama of papa met jongdementie

Lees verder >

Gratis e-learnings bij covid-19

Werk je in deze coronatijden met mensen met dementie en kan je een opfrissing gebruiken? Ben je op zoek naar tips om te communiceren bij dementie? Hoe geef je warme zorg met een mondmasker aan? Op deze drie vragen geven we antwoorden in drie beknopte e-learnings.

Lees verder >

Omgevingszorg in de thuiszorg

Binnen het project 'omgevingszorg in de thuiszorg' wensen we een laagdrempelige toegankelijkheid van dementie-specifieke hulpmiddelen en domotica te stimuleren alsook het ergotherapeutisch advies aan huis voor personen met dementie verder bekend te maken.

Lees verder >

Dementie in het onderwijs

Verteltas dementie, een laagdrempelig pakket voor kinderen van het 3de t.e.m. het 6de leerjaar.

Lees verder >

Dementievriendelijke gemeenten

MEMORANDUM
Mensen met dementie maken normaal deel uit van de samenleving en 70% van hen woont thuis. Lokale overheden zijn mee verantwoordelijk voor de kwaliteit van leven van hun burgers. Daarom stelden de expertisecentra dementie en de Alzheimer Liga Vlaanderen een memorandum op richting lokale verkiezingen.

Lees verder >

Terugkomdagen voor referentiepersonen dementie

Voor referentiepersonen dementie uit de provincie West-Vlaanderen organiseren we terugkomdagen dementie. Referentiepersonen kunnen na het volgen van de eerste reeks, bestaande uit vier dagen, zich inschrijven voor een verdiepende reeks (2 dagen).

Lees verder >