Thematische vormingen

Thematische vormingen

Informatieve vormingssessies aan familieleden als aparte vormingsavond of tijdens familieraden, familieavonden, ea.

Mogelijke thema’s

  • Wat is dementie?
  • De belevingswereld van personen met dementie
  • Omgaan met personen met dementie
  • Communicatie met personen met dementie
  • Omgaan met veranderend en soms moeilijk hanteerbaar gedrag bij personen met dementie
  • Belevingsgerichte zorg
  • Omgaan met verlies bij dementie
  • Zinvolle activiteiten voor mensen met dementie   / Het belang van reminisceren (herinneringen ophalen) met mensen met dementie
  • Dementie op jonge leeftijd
  • Omgaan met familie

Komt je vormingsbehoefte niet overeen met deze thema’s? We zijn steeds bereid om mee na te denken over uw specifieke vraag.

Praktisch
Alle vormingen voor mantelzorgers hebben een duur van  ± 2u en kunnen aangeboden worden, zowel aan kleine als aan grotere groepen.

Kostprijs
€ 125 per dagdeel  (+ verplaatsingsonkosten)