“Op weg naar een dementievriendelijk beleid in jouw gemeente”

Een dementievriendelijke gemeente? Wat? Hoe? Waarom?

Mensen met dementie maken normaal deel uit van de samenleving en 70% van hen woont thuis. Lokale overheden zijn mee verantwoordelijk voor de kwaliteit van leven van hun burgers. Bovendien zijn het belangrijke aanbieders van zorg, bijvoorbeeld via gezinszorg of door het uitbaten van woonzorgcentra. Daarom stelden de expertisecentra dementie en de Alzheimer Liga Vlaanderen een memorandum op richting lokale verkiezingen. Dit memorandum werd geïnspireerd door mensen met dementie zelf, hun naasten en professionals via sessies die begeleid werden door de VVSG, Alzheimer Liga en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

Opvallend is de vraag naar de creatie van een dementievriendelijke gemeente.

In een dementievriendelijke gemeente:

·         kunnen mensen met dementie zo lang als mogelijk mee doen in de samenleving

·         is er aangepaste begeleiding mogelijk voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

·         vergroot de gemeente de kennis van dementie binnen de eigen organisatie en de gemeenschap

Zo ontstaat een gemeenschap waarin iedereen dementie accepteert: van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent. Waarin mensen met dementie gewoon boodschappen doen, naar hun vereniging gaan of de bibliotheek of een museum bezoeken. En de gemeenschap hen een handje toesteekt wanneer zij het even niet meer zien zitten…

 

Een dementievriendelijke stad/gemeente zorgt ervoor dat mensen met dementie nog meetellen en maakt van het behouden van hun sociale identiteit een vanzelfsprekendheid.

Focus ligt op het bevorderen van sociale inclusie en het behoud van autonomie, kortom het bevorderen van de levenskwaliteit van de inwoners met dementie én hun mantelzorgers.

Het zijn de warmte, betrokkenheid en menselijkheid van iedereen binnen de gemeente die de realisatie van de dementievriendelijke acties kunnen waarmaken.

 

Waarom dementievriendelijke gemeenten?

  • Omdat we het over een mensenrecht hebben.
  • Omdat het gaat over de levenskwaliteit van veel mensen.
  • Omdat ‘dementievriendelijk’ ook ‘mensvriendelijk’ betekent.
  • Omdat iedereen recht heeft op samen-leven.
  • Omdat mensen met dementie burgers zijn zoals u en ik.
  • Omdat het ook in het belang is van u en uw gemeente.

Bron: Dementievriendelijke gemeenten. Een inspirerende gids (2011)

Infoavond ‘Op weg naar een dementievriendelijk beleid in uw gemeente’

Op 3/4/2019 organiseerden ECD Contact i.s.m. ECD Tandem (regio Turnhout) en de Verenging van Vlaamse Steden en Gemeenten een informerende en inspirerende infoavond voor nieuwe lokale besturen en zorgverleners in de zorg voor personen met dementie uit de regio Turnhout en de provincie Limburg.

Bekijk hier de presentaties.

 


Nuttige links:

Tenslotte wordt via enkele korte filmpjes opgeroepen tot de creatie van een dementievriendelijke gemeente als verbijzondering van een leeftijdsvriendelijk gemeentebeleid.

Link naar het memorandum.

Filmpjes ‘Maak je gemeente dementievriendelijk’

 

Lees via deze link een reactie van VVSG naar aanleiding van de groeiende cijfers van personen met dementie

Dementie in jouw gemeente: overzicht en prognose voor het aantal personen met dementie in jouw gemeente.