Tips in de zorg voor mensen met dementie in tijden van corona

Tips in de zorg voor mensen met dementie in tijden van Corona

Langs alle kanten horen we tips over hoe we best omgaan met elkaar en met de mensen voor wie we zorgen, speciaal ook wanneer dit mensen met dementie zijn.

Wij bundelden voor jullie deze tips in 3 overzichtjes:

Tips in de zorg voor mensen met dementie in een WZC:
Communicatiewijzer voor woonzorgcentra mbt dementie in tijden van covid-19

Tips voor mantelzorgers die zorgen voor mensen met dementie thuis:
Tips hoe je als zorgverleners ook voor elkaar zorg kunt dragen:

Druk ze gerust af, hang ze op een zichtbare plaats, geef ze door aan mantelzorgers, …

Wij wensen iedereen die zorg draagt, heel veel liefde, moed, doorzettingsvermogen en een goede gezondheid toe!

Heb je vragen?
Heb je nood aan een luisterend oor of aan advies?

Wil je een situatie doorspreken?
Het Expertisecentrum Dementie Tandem blijft paraat om jullie met raad en daad bij te staan!
Bel of mail ons gerust!

Liesbeth, Ria, Karolien en May