Interactie met huisdieren versterkt welzijn van mensen met dementie: steun voor 10 projecten

Contact met honden of andere huisdieren heeft vaak een zeer positief effect op het welbevinden van mensen met dementie: ze worden rustiger, alerter, lachen meer en zoeken meer contact. Om de inzet van hiertoe getrainde honden en andere dieren te ondersteunen, selecteerde de Koning Boudewijnstichting via een projectoproep 10 projecten die een financieel duwtje krijgen van 2.500 tot 5.000 euro, samen goed voor ruim 40.400 euro. 

Er werden vijf Nederlandstalige en vijf Franstalige projecten geselecteerd, waarvan twee in Brussel. Als bijlage vindt u de volledige lijst van de geselecteerde projecten per regio, met contactgegevens. Er zijn zowel projecten van woonzorgcentra of psychiatrische centra voor residenten, als initiatieven die zich richten tot mensen met (jong)dementie die nog thuis wonen.

Dat gaat van huisbezoeken met een speciaal opgeleide therapiehond waardoor emoties worden losgemaakt, over het inrichten van een knuffelboerderij, tot de opleiding van verzorgenden in hondengedragstherapie voordat de hond permanent in het zorghuis kan wonen. Essentieel en centraal is de positieve interactie: een bepalend selectiecriterium van de projectoproep was dat het gaat om initiatieven die focussen op de sociale, verbale en sensoriële interactie tussen mens en dier om het cognitief en psycho-emotioneel welzijn te bevorderen.

Meer info over de geselecteerde projecten.

Foto: ©Leo de Bock