Dementiekundige zorgverlener voor gezinszorg

200x291_cover cursus_pagina_1Dementiekundige zorgverlener in de diensten voor gezinszorg

Erkende opleiding tot dementiekundige zorgverlener in de gezinszorg.

Inhoud
In overeenstemming met de criteria zoals vermeld in het transitieplan, belicht de opleiding volgende aspecten:
– basiskennis dementie en belevingsgerichte zorg
– praktische oefeningen omtrent omgang, communicatie en belevingsgerichte zorg
– begrijpen van en omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag
– begrijpen van en omgaan met familie
– kennis van de sociale kaart
– gericht kunnen doorverwijzen

Materiaal
Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen heeft een specifieke cursus ontwikkeld voor de cursisten (verzorgenden en bachelors/begeleidend personeel). Iedereen kan deze cursusmap (300 pagina’s) rechtstreeks bestellen bij uitgeverij Politeia voor het bedrag van 14,95 euro.

Duur van de opleiding
De opleiding voor verzorgenden bedraagt 21 uur (gegeven in 3 dagen van 7 uur) en voor bachelors/ begeleidend personeel 24 uur (gegeven in 4 dagen van 6 uur).

Trainers
In elk regionaal expertisecentrum dementie is er minimum 1 opgeleide trainer/dementie-expert werkzaam, die deze opleiding kan geven.

Opleiding aanvragen
Bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen of bij de regionale expertisecentra.  Wij bieden de opleiding aan de gewone vormingstarieven, exclusief syllabus en verplaatsingskosten trainer. De groepsgrootte is maximum 25 deelnemers.  De groep mag bestaan uit medewerkers uit verschillende organisaties.

Attestering
De opgeleide trainers zijn gemachtigd om het attest ‘dementiekundige zorgverlener in de diensten gezinszorg’ af te leveren aan de cursisten die de hele opleidingsduur aanwezig waren en die actief geparticipeerd hebben.

> Attest dementiekundige zorgverlener in de gezinszorg – begeleidend personeelslid
> Attest dementiekundige zorgverlener in de gezinszorg – verzorgend personeelslid
> Omzendbrief Vlaamse overheid
> Transitieplan dementiekundige basiszorg in het natuurlijk thuismilieu
> Website Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid over dementiekundige basiszorg