Train de trainer

399x497_cover handleiding dementieTrain de trainer opleiding ‘dementiekundige zorgverlener in de diensten gezinszorg’

Doelgroep
Personen, werkzaam binnen de woonzorgvoorzieningen die de opleiding tot ‘dementiekundige basiszorgverlener’ willen gaan geven.

Inhoud
Na deze trainingsdag:
– hebben de trainers inzicht in de referentiekaders, waarbinnen de opleiding gesitueerd is
– hebben de trainers zicht op mogelijke valkuilen en aandachtspunten

Elke cursist zal op deze train de trainer de volgende stukken ontvangen:
– 1 exemplaar van de handleiding voor de trainer
– 1 exemplaar van de brochure voor de cursist
– 1 USB-stick met de presentaties en filmfragmenten  

Docent
Patrick Verhaest, projectmedewerker van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en ontwikkelaar van de opleiding. 

Datum en tijdstip

Je kan de train de trainer volgen op vrijdag 11 december 2015.  

Locatie

CC Belgica
Kerkstraat 24
9200 Dendermonde  

Betalingsmodaliteiten
De deelnameprijs van deze train de trainer bedraagt 295 euro per persoon (koffie, broodjesmaaltijd en het volledige cursusmateriaal inbegrepen).

Inschrijven

Via deze link.
Meteen na inschrijving ontvang je een factuur.