Project ‘Integraal referentiekader kwaliteit van leven en zorg voor personen met dementie’

herlinde-dely-2Start project ‘Integraal referentiekader kwaliteit van leven en zorg voor personen met dementie’

De komende twee jaar werkt het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, samen met diverse partners, aan een integraal referentiekader voor kwaliteit van zorg, wonen en leven voor personen met dementie. Het referentiekader wil de verschillende settings in de zorg inspireren door hen een duidelijk kader aan te reiken voor goede zorg. Het project wordt uitgewerkt in opdracht van de Vlaamse Overheid. Naast vele innovaties en goede praktijken uit Vlaanderen en de rest van de wereld, zal het ook criteria voor dementiezorg bevatten voor zowel de thuiszorg, woonzorgcentra als ziekenhuizen. Tot slot zal voor zorgopleidingen een lesmodule ontwikkeld worden waarin nieuwe zorgverleners leren hoe het referentiekader als een basis voor goede dementiezorg te gebruiken.

Voor dit project werd een nieuwe medewerker aangeworven: Herlinde Dely.  In het verleden was ze tewerkgesteld als logopediste op de geriatrische dienst van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende en als lector en onderzoekscoördinator verpleegkunde aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. In 2015 verscheen haar eerste boek ‘De Schat van je Leven – herinneringen ophalen met mensen met dementie’. Herlinde is master in de logopedische en audiologische wetenschappen (KU Leuven) en rondt momenteel haar opleiding master in management, zorg en beleid in de gerontologie (VUB) af.