Artikel in S-Magazine

Lees het artikel in het S-Magazine van Solidaris over Anouck, coördinator bij het regionale Expertisecentrum Orion ism PGN in Antwerpen. In 2016 kreeg de mama van Anouck de diagnose jongdementie. Sindsdien combineert Anouck de zorg voor haar mama met haar rol als coördinator in het regionaal Expertisecentrum Dementie in Antwerpen.

Lees het artikel.

Een uitgebreidere versie van het artikel staat ook op de blog van Solidaris.

Foto © Stijn Wils