Dank om bij ons te zijn. Graag tot in 2022!

Dank om bij ons te zijn. Graag tot in 2022!

Beste lezer, collega, mantelzorger, professional, beleidsmaker

Graag sluiten we 2021 met jullie af. Afgelopen jaar schakelden we net als zoveel mensen digitaal. Ons werk verliep meer via het beeldscherm dan in de werkelijkheid. En het moet gezegd: we missen die persoonlijke contacten heel erg. Maar we weten dat we die virtuele nabijheid ooit zullen inruilen voor de contacten die je van ons gewoon bent. Daar kijken we naar uit! Terugblikken naar 2021 levert ons een rijke oogst van diverse initiatieven op:

De lancering van het nieuwe Vlaamse Dementieplan op 21 september en onze aanwezigheid in De Zevende Dag naar aanleiding van WereldAlzheimerdag.

De lancering van bijkomende e-learnings rond het referentiekader dementie: mantelzorgers, het normalisatieprincipe en beeldvorming.

De start van maar liefst 20 projecten in de thuiszorg en residentiële zorg onder de titel ‘Samen Mens’ onder begeleiding van alle expertisecentra dementie.

De deelname aan diverse Europese projecten waaronder Monument (Interreg), Dementia in Cultural Mediation, Cascade (opening vakantiewoning voor mensen met dementie in Heist-op-den-Berg) en Demetra.

De lancering van een nieuw standaardboek rond dementie op jonge leeftijd en het symposium op 2 december.

De organisatie van een zomerkamp samen met de Alzheimer Liga Vlaanderen voor kinderen van mensen met jongdementie en de voorbereiding van een nieuw kamp in 2022. De pers was lovend.

Een nieuw opleidingspakket en werkboek voor wie werkzaam is bij mensen met een beperking.

Het 150.000ste exemplaar van het magazine ‘Dementie, als je ermee te maken krijgt’ rolde van de persen. De uitgave heeft intussen meer dan 40 gemeentebesturen en zorgorganisaties weten te bekoren en komt ook nog de komende weken in vele brievenbussen terecht.

2021 was ook een jaar waarin we trots en met veel voldoening het partnerschap met Cera vorm gaven met vijf webinars voor het brede publiek en Cera-vennoten.

Het was een fijn jaar waarin we dichtbij of vanop afstand met jou konden samenwerken. We kijken nu al hoopvol vooruit naar een even bijzonder maar vooral menselijk 2022 waarbij we blijvend willen streven naar aandacht voor een genuanceerde beeldvorming over dementie samen met de ‘Vlaamse werkgroep van mensen met dementie’ en iedereen die op de een of andere wijze met dementie te maken krijgt perspectief kunnen bieden. Een 2022 waarin we ook jou graag op onze weg zien, virtueel of in levende lijve. Hierbij ook een woord van dank voor wie ons bij onze opdracht steunde: de Vlaamse overheid, Cera en de vele donateurs die onze werking een warm hart toedragen.

Voor wie ons ook wil steunen: dat kan, zelfs in ruil voor een fiscaal attest vanaf 40 euro op volgend rekeningnummer: BE39 7350 3203 2519 met vermelding van ‘gift’.

(c) Foto Maxime Minsen