Bestuursorgaan

Statuten
Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen is een vzw, opgericht op 17 december 2007. Het centrum is erkend en wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. U kan onze statuten hier downloaden (update september 2021).
Bestuursorgaan
De heer Wino Baeckelandt is voorzitter van het bestuursorgaan.
Ledenlijst