Medewerkers Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Team

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Steyaert, Leentje De Wachter, Pieter-Jan Lenaerts, Miranda Vermeiren, Olivier Constant, Peggy Van Nerum, Jurn Verschraegen, Herlinde Dely

Jurn Verschraegen is directeur van het Vlaamse Expertisecentrum. Hij is sociaal verpleegkundige en werkte eerst als thuisverpleegkundige waar hij, begin de 90-er jaren, voor het eerst ondervond wat dementie voor wie thuis woont betekent. Hij deed verdere expertise op binnen het sociaal werk op de dienst geriatrie van een groot OCMW-ziekenhuis. Nadien ging hij werken in een tweetal woonzorgcentra met specifieke aandacht voor mensen met dementie. Hij is hoofdauteur van het boek Omgaan met dementie (2015, derde herziene druk), een elektronische cursus over dementie voor basiswerkers en andere geïnteresseerden.  In 2017 schreef hij ‘Jongdementie. De beklimming van de berg Alzheimer‘. Hij is benoemd expert bij de Hoge Gezondheidsraad. Op 11 juli 2019 ontving hij vanwege de Vlaamse Regering voor zijn verdiensten het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap.
Aandachtspunten in zijn takenpakket: afstemming met de regionale expertisecentra, patiëntenvereniging, jongdementie, psycho-educatie, kleinschalig genormaliseerd wonen, nationale en internationale projecten, sensibilisering, beleidswerk, projectwerking en public relations.

E-mail Jurn Verschraegen

 

Miranda Vermeiren is verantwoordelijk voor de uitbouw van het vormingsprogramma. Zij is ook betrokken bij de opmaak van diverse pakketten en is de voorzitster van de VTO-werkgroep (leden regionale expertisecentra dementie).

Momenteel wordt Miranda om gezondheidsredenen vervangen door Pieter-Jan Lenaerts.

E-mail Miranda Vermeiren

 

Ten gevolge van ziekte wordt Miranda Vermeiren voor onbepaalde duur vervangen vanaf door Pieter-Jan Lenaerts. Pieter-Jan is master in de gerontologie. Hij werkt op maandag, dinsdag en woensdag.

E-mail Pieter-Jan Lenaerts

 

 

Olivier Constant  is communicatiemedewerker. Hij is Master in de sociale wetenschappen en Master in de filmstudies en visuele cultuur. Na professionele ervaring binnen de non-profitsector en het onderwijs, werkte hij een aantal jaren als eindredacteur. Voor het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen coördineert hij de campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ die streeft naar een genuanceerde beeldvorming van personen met dementie en is hij het aanspreekpunt voor sensibiliserende projecten rond dementie. Daarnaast staat hij in voor ondersteuning bij de publicaties van het Expertisecentrum, beheer van de organisatiewebsites, sociale media en maandelijkse nieuwsbrief en coördinatie van het interne/externe communicatiebeleid.
Olivier werkt voltijds.

E-mail Olivier Constant

 

Jan Steyaert is wetenschappelijk medewerker. Hij is doctor in de politieke en sociale wetenschappen, hoofddocent bij de Master sociaal werk van de Universiteit Antwerpen en redacteur van de canon sociaal werk. Bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen richt hij zich hoofdzakelijk op de verbinding tussen wetenschap en zorgpraktijk: wat kan de zorgpraktijk van het (inter)nationale onderzoek leren en welke kennisvragen uit de zorgpraktijk moeten er op de onderzoeksagenda staan. Hij zorgt ook voor de continue update van het handboek voor de referentiepersonen dementie (Dementie, van begrijpen naar begeleiden).

E-mail Jan Steyaert

 

Peggy Van Nerum is administratief medewerkster. Zij is de stem aan de telefoon en staat in voor de administratieve coördinatie van de diverse opleidingen die wij organiseren. Verder verzorgt zij de boekhoudkundige aspecten van de werking en assisteert bij de update van de website. Peggy werkt niet op woensdag.

E-mail Peggy Van Nerum

 

 

 

Herlinde Dely is stafmedewerker kwaliteit en zorg. Zij publiceerde in 2018 het boek ‘Ik, jij, samen MENS. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie’. Momenteel begeleidt ze verschillende zorgvoorzieningen rond persoonsgericht werken. Ook organiseert ze in 2020 het eerste zomerkamp voor kinderen van een ouder met jongdementie. In het verleden was ze tewerkgesteld als logopediste op de geriatrische dienst van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende en als lector en onderzoekscoördinator verpleegkunde aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. In 2015 verscheen haar eerste boek ‘De Schat van je Leven – herinneringen ophalen met mensen met dementie’. Herlinde is master in de logopedische en audiologische wetenschappen (KU Leuven) en master in management, zorg en beleid in de gerontologie (VUB).

E-mail Herlinde Dely

 

 

 Leentje De Wachter  is projectmedewerker. Zij werkt tot eind 2020 halftijds aan het Europese CASCADE-project waarbij een innoverend, persoonsgericht en kostenefficiënt zorgmodel wordt ontwikkeld en uitgetest. Daarbij hoort ook de ontwikkeling van meertalige leerpakketten voor professionele en niet-professionele zorgverleners. Leentje is master in de wijsbegeerte en werkte een aantal jaren als lector en onderzoeker aan de UC Leuven-Limburg, groep Gezondheid en Welzijn. Momenteel combineert zij de functie van projectmedewerker met de coördinatie van sTimul: zorg-ethisch lab in Lubbeek. Leentje werkt maandag, dinsdag en donderdagvoormiddag.

 

 

Projectmedewerkers

Patrick Verhaest is projectmedewerker op zelfstandige basis. Hij is master in de klinische psychologie en in de medisch-sociale wetenschappen en het ziekenhuisbeleid. Hij begon zijn loopbaan in de residentiële ouderenzorg waar hij vooral actief was omtrent animatie, woon- en leefklimaat en palliatieve zorg. Hij was en is betrokken bij de opleiding tot begeleider-animator en is tevens redacteur bij Denkbeeld, Tijdschrift voor Psychogeriatrie.  Voor het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen volgt hij het thema omtrent dementievriendelijke architectuur en inrichting en werkt mee aan de ontwikkeling van materialen.

 

 

Patricia Wildiers was VTO-medewerker tot 30/9/2015.  Zij is maatschappelijk assistent en master in de pedagogische wetenschappen. Zij startte haar loopbaan in de gehandicaptensector waar zij streefde naar een goede kwaliteit van leven voor de cliënten. Opmaak van hulp- en dienstverleningsplannen, vorming, inhoudelijke ondersteuning van teams waren haar kerntaken.

De laatste jaren ging haar aandacht vooral naar de ouderwordende personen met een handicap en dementie. Rond dit thema is ze freelance actief voor het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

 

Eline Moors werkte als projectmedewerker farmaceutische zorg voor het Expertisecentrum tot februari 2017. Zij is Master in de farmaceutische wetenschappen en leidde het FAZODEM-pilootproject waarin samengewerkt werd met o.m. KAVA (Koninklijke Apothekersvereniging Van Antwerpen), VAN (Vlaams Apothekers Netwerk), Provinciebestuur Antwerpen, Domus Medica, Centrum voor Huisartsgeneeskunde KULeuven, Universiteit Antwerpen – afdeling Farmaceutische Wetenschappen. Het project beoogde de opmaak van een richtlijn, een kennispakket, een draaiboek MFO, een e-learning pakket voor apothekers en de uitrol ervan in de Provincie Antwerpen en nadien in Vlaanderen. Momenteel wordt het FAZODEM-project over heel Vlaanderen uitgerold door het VAN.

 

E-mail een projectmedewerker

Vrijwilligers

Doris Michielsen helpt mee bij de diverse projecten van het expertisecentrum waarbij zij vooral administratieve en logistieke ondersteuning biedt. Haar eigen ervaring met dementie in de nabije omgeving motiveert haar inzet.

Nina Vangoeye is  grafisch vormgeefster en werkt mee aan de vormgeving van de websites www.jongdementie.infowww.dementie.be en www.dementie.vlaanderen. Vanuit haar familiale betrokkenheid bij dementie nam ze dit engagement op.