Medewerkers Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Team

Jurn Verschraegen is directeur van het Vlaamse Expertisecentrum. Hij is sociaal verpleegkundige en werkte eerst als thuisverpleegkundige waar hij, begin de 90-er jaren, voor het eerst ondervond wat dementie voor wie thuis woont betekent. Hij deed verdere expertise op binnen het sociaal werk op de dienst geriatrie van een groot OCMW-ziekenhuis. Nadien ging hij werken in een tweetal woonzorgcentra met specifieke aandacht voor mensen met dementie. Hij is hoofdauteur van het boek Omgaan met dementie (2015, derde herziene druk), een elektronische cursus over dementie voor basiswerkers en andere geïnteresseerden.  In 2017 schreef hij ‘Jongdementie. De beklimming van de berg Alzheimer‘ en in 2020 ‘Met alzheimer naar de Alpen‘. Hij is benoemd expert bij de Hoge Gezondheidsraad. Op 11 juli 2019 ontving hij vanwege de Vlaamse Regering voor zijn verdiensten het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap.
Aandachtspunten in zijn takenpakket: afstemming met de regionale expertisecentra, patiëntenvereniging, jongdementie, psycho-educatie, kleinschalig genormaliseerd wonen, nationale en internationale projecten, sensibilisering, beleidswerk, projectwerking en public relations.

E-mail Jurn Verschraegen

 

Olivier Constant  is communicatiemedewerker. Hij is Master in de sociale wetenschappen en Master in de filmstudies en visuele cultuur. Na professionele ervaring binnen de non-profitsector en het onderwijs, werkte hij een aantal jaren als eindredacteur. Voor het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen coördineert hij de campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ die streeft naar een genuanceerde beeldvorming van personen met dementie en is hij het aanspreekpunt voor sensibiliserende projecten rond dementie. Daarnaast staat hij in voor ondersteuning bij de publicaties van het Expertisecentrum, beheer van de organisatiewebsites, sociale media en maandelijkse nieuwsbrief en coördinatie van het interne/externe communicatiebeleid.
Olivier werkt voltijds.

E-mail Olivier Constant

 

Jan Steyaert is wetenschappelijk medewerker. Hij is doctor in de politieke en sociale wetenschappen, hoofddocent bij de Master sociaal werk van de Universiteit Antwerpen en redacteur van de canon sociaal werk. Bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen richt hij zich hoofdzakelijk op de verbinding tussen wetenschap en zorgpraktijk: wat kan de zorgpraktijk van het (inter)nationale onderzoek leren en welke kennisvragen uit de zorgpraktijk moeten er op de onderzoeksagenda staan. Hij zorgt ook voor de continue update van het handboek voor de referentiepersonen dementie (Dementie, van begrijpen naar begeleiden).

E-mail Jan Steyaert

 

Peggy Van Nerum is administratief medewerkster. Zij is de heldere stem aan de telefoon en staat in voor de administratieve coördinatie van de diverse opleidingen die wij organiseren. Verder verzorgt zij de boekhoudkundige aspecten van de werking, is zij verantwoordelijk voor het giftenbeheer en assisteert ze bij de update van de vormingswebsite. Peggy werkt niet op woensdag.

E-mail Peggy Van Nerum

 

 

 

Herlinde Dely is stafmedewerker kwaliteit en zorg. Zij publiceerde in 2018 het boek ‘Ik, jij, samen MENS. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie‘. Momenteel begeleidt ze verschillende zorgvoorzieningen rond persoonsgericht werken. Ook organiseerde ze in 2021 het eerste zomerkamp voor kinderen van een ouder met jongdementie. In het verleden was ze tewerkgesteld als logopediste op de geriatrische dienst van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende en als lector en onderzoekscoördinator verpleegkunde aan Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. In 2015 verscheen haar eerste boek ‘De Schat van je Leven – herinneringen ophalen met mensen met dementie’. Herlinde is master in de logopedische en audiologische wetenschappen (KU Leuven) en master in management, zorg en beleid in de gerontologie (VUB).

E-mail Herlinde Dely

 

 

Leentje De Wachter is stafmedewerker vorming & opleiding en projectmedewerker. Zij is verantwoordelijk voor het interne en externe vormingsbeleid van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Ze begeleidt ook de VTO-werkgroep met de regionale expertisecentra dementie. Als projectmedewerker werkt ze aan twee Interreg2Zeeën projecten CASCADE en MONUMENT. Ze is Master in de Wijsbegeerte en heeft ervaring in het hoger onderwijs als lector en onderzoeker in het domein ethiek in de zorg. Leentje werkt voltijds.

 

 

Projectmedewerkers (extern)

Patrick Verhaest is projectmedewerker op zelfstandige basis. Hij is master in de klinische psychologie en in de medisch-sociale wetenschappen en het ziekenhuisbeleid. Hij begon zijn loopbaan in de residentiële ouderenzorg waar hij vooral actief was omtrent animatie, woon- en leefklimaat en palliatieve zorg. Hij was en is betrokken bij de opleiding tot begeleider-animator en is tevens redacteur bij Denkbeeld, Tijdschrift voor Psychogeriatrie.  Voor het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen volgt hij het thema omtrent dementievriendelijke architectuur en inrichting en werkt mee aan de ontwikkeling van materialen.

 

 

E-mail een projectmedewerker

Vrijwilligers

Pascale Jantcheff werkt als communicatie-expert, op vrijwillige basis en samen met het team van het Expertisecentrum, aan een doeltreffende en toekomstgerichte communicatievisie en -plan. Pascale is zelf van dichtbij met dementie geconfronteerd. Dit drijft haar om een actieve bijdrage te leveren aan het sensibiliseren, het informeren en het mobiliseren van anderen rond dit thema.
Als Master in de Communicatiewetenschappen, is ze na een jarenlange ervaring in nationale en internationale organisaties, gestart met haar eigen project Balance & Bloom. Ze helpt organisaties om hun identiteit en waarden te (her)definiëren en hun stem nog beter hoorbaar te maken om zo een zinvolle impact in de maatschappij te creëren.