Cera, partner van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Cera, partner van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Samen met zo’n 400.000 vennoten investeert Cera in onze samenleving en bouwt aan een sterke coöperatie. Door de krachten te bundelen creëert de coöperatie Cera economische en maatschappelijke meerwaarde:
– ze zorgt als belangrijke aandeelhouder voor sterke fundamenten van KBC-Groep
– ze realiseert positieve impact in onze samenleving
– ze biedt unieke voordelen aan haar vennoten

Geïnspireerd op de coöperatieve waarden van F.W. Raiffeisen vormen samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen al meer dan 125 jaar de basis voor het ondernemerschap van Cera. Als coöperatie heeft Cera ervoor gekozen om voor haar maatschappelijke projecten een aantal accenten te leggen en zet ze in op een aantal specifieke maatschappelijke thema’s. Cera wil haar sociale impact zo groot mogelijk maken. Hiertoe werkt Cera ook nauw samen met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Sinds 1 januari 2021 werd het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen een officiële (en trotse) partner van Cera. Dat betekent enerzijds dat Cera, wat dementie betreft, steeds op de kennis en ervaring van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen beroep doet en anderzijds, dat het expertisecentrum hierdoor zijn dienstverlening verder kan uitbreiden naar nieuwe doelgroepen.

Samen kiezen we voor een positieve insteek en realiseren we verschillende projecten en activiteiten voor en met mensen met (jong)dementie. We focussen op de sterktes, talenten en mogelijkheden van mensen, vanuit een sterke visie op vlak van persoonsgerichte zorg, en streven zo naar een genuanceerde beeldvorming. Daarnaast proberen we het brede publiek, waaronder ook de Cera-vennoten, goed te informeren over dementie.

Met zo’n 400.000 vennoten is Cera de grootste coöperatie van België. Cera brengt mensen, middelen en organisaties samen, bundelt krachten, neemt initiatieven en realiseert waardevolle projecten met een duidelijk doel: samen investeren in welvaart en welzijn. Ook jij kunt deel uitmaken van Cera. Check www.cera.coop voor meer info.

Benieuwd naar de visie en maatschappelijke werking van Cera? Lees ze hier.

Partnerschapspagina dementie bij Cera