Geef mensen met jongdementie toegang tot persoonsvolgende financiering

Vraag naar persoonsvolgende financiering voor jongdementie

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, Onafhankelijk Leven, de ALS Liga en professor Vandenberghe -Kliniekhoofd Neurologie, UZ Leuven- vragen tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement dat mensen met jongdementie een persoonsvolgend budget (PVB) kunnen aanvragen. Op dit moment krijgen zij geen toegang tot persoonsvolgende financiering. Ze moeten dus vaak beroep doen op partner of familie om zorg en assistentie te organiseren. Een discriminatie die niet te rechtvaardigen is.

Jaarlijks krijgen 600 tot 700 mensen in Vlaanderen de diagnose jongdementie. Naar schatting 4.464 mensen hebben een vorm van dementie op jonge leeftijd (jonger dan 65 jaar).
Mensen met jongdementie kunnen geen persoonsvolgend budget aanvragen volgens de huidige richtlijnen, omdat de overheid ze als psychische stoornissen classificeert.

Jurn Verschraegen, directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen: “70 procent van de personen met dementie woont thuis. We vragen in ons verkiezingsmemorandum om een stevige plek aan de ondersteuning van mantelzorgers met dementie te geven. Hierdoor kan de autonomie en participatie van personen met dementie in de thuiscontext worden versterkt. We pleiten voor een kwalitatief professioneel aanbod van thuisbegeleiding en we vragen het beleid om stappen te zetten in de invoer van persoonsvolgende financiering voor jongdementie.”

Volg hier de livestream van Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding – woensdag 31 januari 2024 om 9u30 in het Vlaams Parlement.

Foto: © Leo De Bock