Wat is het niet pluis gevoel?

pluisWat is het niet pluis gevoel?

Sommige mensen krijgen al voordat je daadwerkelijk kunt spreken van dementie bepaalde symptomen. Door de professionals wordt dit vaak de “niet-pluis” fase genoemd. Herkenningspunten van de fase voorafgaand aan dementie zijn:

  • Je kunt niet op een woord komen, of vergeet een naam.
  • Je kortetermijngeheugen gaat achteruit.
  • Je kunt apraxie krijgen. Dit houdt in dat je een handeling moeilijk kunt uitvoeren, terwijl je dit normaal gesproken wel automatisch kunt uitvoeren. Apraxie kan ook problemen geven bij het plannen van de volgorde van handelingen. Iemand weet bijvoorbeeld niet meer dat een sleutel in het slot moet. Of je gooit het suikerklontje met het papiertje erom in de koffie.
  • Je weet niet meer waar je dingen hebt gelaten (terwijl ze op hun normale plek liggen).
  • Je vermogen om dingen te plannen of organiseren neemt af.
  • Je gaat minder initiatief nemen.
  • Je kunt depressieve symptomen krijgen.
  • Je interesses worden minder.
  • Je laat contacten verwateren.

Naasten gaan dit soort symptomen aan je merken, hoewel het kan zijn dat je partner het nog niet doorheeft. Dit kan komen omdat de klachten al langer bestaan of omdat ze langzaam worden ontwikkeld.

Bovenstaande symptomen hebben vooral toepassing op dementie die begint met geheugenstoornissen zoals, zoals de ziekte van Alzheimer. De ziekte van Pick (frontotemporale dementie) bijvoorbeeld, is hier een uitzondering op. De ziekte van Pick begint vooral met gedragsveranderingen, veranderingen in je persoonlijkheid.