Moeder durft geen “vreemden” in huis te halen om vader mee te verzorgen!

Moeder durft geen “vreemden” in huis te halen om vader mee te verzorgen!

Er zijn verschillende redenen waarom een mantelzorger (familie, partner, vrienden) de zorg voor een persoon met dementie alleen wil dragen.

    • Men beschouwt de hulp van buitenaf als een inbreuk op de privacy.
    • De persoon met dementie laat geen andere hulp toe.
    • Men denkt dat anderen de zorg niet kunnen dragen.
    • Men wil anderen er niet mee belasten.

Het is nochtans belangrijk dat een mantelzorger niet alleen staat, maar voldoende contacten met de buitenwereld onderhoudt. Juist dan kan hij/zij de zware zorglast beter aan. Ook hulp van familie of thuiszorg is voor de mantelzorger essentieel om de zware zorgtaak vol te houden!