Naar een nieuwe mantelzorg

Naar een nieuwe mantelzorg

Vanuit de expertisecentra dementie zien we elke dag met welke uitdagingen mantelzorgers te maken krijgen: van administratieve vragen en een gebrek aan erkenning tot de uitdagende combinatie met werk of studie. Dat kan beter.

Daarom onderschrijven we de toekomstvisie uit de publicatie ‘Naar een nieuwe mantelzorg’. Hoe ziet het mantelzorgsysteem van de toekomst eruit? Hoe kunnen we die droom realiseren? Wat kunnen overheden, de zorg- en welzijnssector, mantelzorgorganisaties, financiers en kennisinstellingen doen voor mantelzorgers?

De publicatie is een initiatief van 19 Belgische en Nederlandse sociaal innovatoren en sociaal ondernemers, die ondersteund werden door de Sociale InnovatieFabriek, Stichting Nederland Kennisland en Johnson & Johnson.