Nieuwe publicatie van The Lancet wijst op felle stijging aantal mensen met dementie

Nieuwe publicatie van The Lancet wijst op felle stijging aantal mensen met dementie

In een nieuwe publicatie van het toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift The Lancet staat een nieuwe update van de prevalentie of het voorkomen van dementie. Ook voor ons land werden nieuwe cijfers gepubliceerd. Er wordt een stijging voorzien van 73% tussen 2019 en 2050. Cijfers die ook in overeenstemming zijn met de getallen die zijn opgenomen in het Vlaamse Dementieplan. Voor Vlaanderen spreken we vandaag over 141 000 mensen met dementie met een stijging naar 254 000 in 2070.
Opvallend in het artikel is ook de stijgende aandacht voor de risicofactoren en het belang van risicoreductie. Zo hield de studie – naast de leeftijdsopbouw per land – rekening met vier belangrijke risicofactoren: roken, overgewicht, suikerziekte en scholingsgraad. “Roken, obesitas en diabetes zijn risicofactoren voor hart- en vaatziekten die op hun beurt de kans op beroertes doen stijgen”, zegt Sebastiaan Engelborghs, diensthoofd neurologie aan het UZ Brussel in Het Nieuwsblad hierover. “Het is een complexe interactie, maar aantasting van bloedvaten door slagaderverkalking ten gevolge van roken, suikerziekte en overgewicht kan ook verantwoordelijk zijn voor vasculaire schade in het brein. Het is aangetoond dat mensen met genetische aanleg voor dementie hun eerste symptomen kunnen uitstellen door gezonder te leven.

”De studie in The Lancet brengt ook scholingsgraad in rekening als risicofactor. “Mensen die lageropgeleid zijn, hebben vaker een ongezonde levensstijl”, zegt Engelborghs nog. “Bovendien hebben ze minder cognitieve reserves. Hogeropgeleiden hebben als het ware hersencapaciteit op overschot om de eerste effecten van dementie en/of de ziekte van Alzheimer op te vangen. Daarnaast zien we ook vaak een verschil in cognitieve stimulatie.”

Jan Steyaert, wetenschappelijk medewerker van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen gaf op 7 januari bij radio 2 omroep Limburg duiding bij deze gegevens. Je kan het hier beluisteren.