Iedere stem telt

Iedere stem telt

We hebben alvast gekozen om de lijn rond goede dementie zorg in dit verkiezingsjaar verder te zetten. Daar willen we de beleidsmakers vanuit onze rol als kennispartner blijvend aan herinneren.  Naar aanleiding van het verschijnen van ons memorandum  hebben we de afgelopen weken diverse beleidsmakers ontmoet.  Telkens stonden we stil bij aspecten die het leven van mensen met dementie beter kunnen maken. Graag bekijken we de komende maanden hoe de inhoud van deze gesprekken in de partijprogramma’s vormkrijgen.

De halve wereld gaat in 2024 naar verkiezingen, van Rusland tot de Verenigde Staten. Ook in België hebben we verkiezingen, zowel in juni als in oktober. Mogen personen met dementie deelnemen aan verkiezingen? Wij vroegen het ons af en gingen op zoek naar antwoorden. Bij elke verkiezing stellen professionele zorgverleners ons traditioneel die vraag. Zijn mensen met dementie nog in staat om rechtsgeldig hun stem bij de verkiezingen te laten geleden? Hiertoe stelde het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen een nota op als leidraad voor zorgprofessionals, aangevuld door de input van de regionale Expertisecentra Dementie die een antwoord geven op meer praktische vragen.

Lees hier de aangevulde nota: Iedere stem telt DEF.