Op werkveldbezoek

Op 15 en 16 mei gingen het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen samen met andere organisaties en woonzorgcentra op werkveldbezoek om inspiratie op te doen en expertise uit te wisselen.  De eerste stop was in de Wingerd in Leuven. De visie van het WZC de Wingerd werd uitgelegd alsook het concept van de coöperatie ‘De Boomgaard’. Aangekomen in Waterschei stopten we bij de huisjes van Mandana. Mandana staat voor kleinschalig genormaliseerd wonen voor ouderen met dementie als thuis wonen niet meer kan. In Genk zette de bus ons af aan het WZC Toermalien -onderdeel van ZOG Genk waar verschillende initiatieven en projecten werden toegelicht. Als eerste kwam Menos aan beurt alsook de huisjes van Mandana. Naast een uiteenzetting over de werking van het woonzorgcentrum kregen we er ook een rondleiding. Roel Eerlingen van Integro gaf er ook een lezing over de woonzorg van de toekomst. De dag nadien gingen we de landsgrens over naar de Universiteit van Maastricht waar het Alzheimer Centrum Limburg toelichting gaf bij hun onderzoek rond dementie. We stapten ook af bij De Port, een zorgboerderij voor mensen met dementie in het landelijke Kelpen Oler. Het waren twee inspirerende dagen.

Lees hier het verslag van het werkbezoek.