De demografische tijdbom tikt

Dreigende crash voor ouderenzorg? ‘De demografische tijdbom tikt’

De demografische tijdbom tikt. We evolueren naar een steeds zwaarder onevenwicht tussen de actieve beroepsbevolking en het aantal ouderen. Tegen 2040 zijn er 25% meer ouderen dan nu. De kloof tussen de zorgvraag en het zorgaanbod wordt alleen maar groter. We dreigen af te stevenen op een ethisch fiasco, alleen ontbreekt de ‘sense of urgency’. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen trekt in zijn rapport aan de alarmbel. Het is geschreven vanuit het perspectief van dementiezorg, maar de conclusie geldt ook voor de hele ouderenzorg.

Lees hier het rapport op Sociaal.Net

De Standaard, 24/04/23