Studie naar technologiegebruik bij ouderen met cognitieve moeilijkheden afgerond

Studie naar technologiegebruik bij ouderen met cognitieve moeilijkheden afgerond

Technologie biedt mogelijkheden om thuiswonende ouderen met milde cognitieve moeilijkheden te ondersteunen bij alledaagse activiteiten en zo hun welzijn en zelfredzaamheid te vergroten. Echter is het geweten dat deze ouderen niet allemaal even goed gebruik kunnen maken van technologie. Aan de hand van een samenwerking met onderzoekers van o.a. Université Laval (Québec, Canada) en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen voor het opzetten van de studie, bestudeerden onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel wat hier de redenen voor zijn. Daarbij werden ouderen met milde cognitieve moeilijkheden, mantelzorgers en professionele zorgverleners naar hun ervaring en mening gevraagd.

De onderzoeksresultaten geven aan dat technologie pas aanvaard wordt wanneer deze een persoonlijk relevante behoefte vervult. Daarnaast zijn ook andere factoren van invloed, zoals bijvoorbeeld individuele attitude ten opzichte van technologie, inzicht in de eigen moeilijkheden en behoeften, digitale geletterdheid, maar ook het gebruiksgemak van de technologische toepassing en steun en bijstand uit de individuele omgeving bij het gebruik van de toepassing. Tenslotte blijkt ook dat het gebruik van technologie door ouderen met milde cognitieve moeilijkheden duurzamer is wanneer het verankerd is in de routine van het dagelijkse leven en zo een gewoonte wordt. Professionele zorgverleners zijn vragende partij om technologie in de praktijk te gebruiken en te adviseren, maar voelen zich hierover vaak nog onzeker en hebben daarom nood aan extra ondersteuning en bijscholing.

Deze boeiende studie is integraal na te lezen via deze link.