Tandzorg en dementie

Dit symposium vond plaats op 20 maart 2019 onder het voorzitterschap van mevr. Christine Van Meir , tandarts, Bestuurslid Verbond der Vlaamse tandartsen.

 • Dr. Wijnand Teeuw – Hoofd van de kliniek voor parodontologie van ACTA (Amsterdam)
  Mondgezondheid bij ouderen en de relatie met algemene gezondheid
  “Correlatie tussen mond- en algemene gezondheid”
 • Luc Van de Ven – gewezen klinisch ouderenpsycholoog UZ Leuven
  Motivatiedissonantie in de hulpverlening
  “Waarom de oudere en de hulpverlener verschillen in motivatie voor het uitvoeren van zorgtaken…en hoe die kloof te overbruggen.”
 • Bert Magnus en Leen Heylen – resp. campusverantwoordelijke WZC De Bijster, Essen en onderzoeksbegeleider Vonk 3 & Docent banaba Thomas More, Geel
  Het lukt me niet, en nu?!
  “Tips bij moeilijk verlopende mond- en tandzorg bij personen met dementie”

Naar de presentaties.