Terugblik CASCADE-meeting Ten Kerselaere in Heist-op-den-Berg

Terugblik CASCADE-meeting Ten Kerselaere in Heist-op-den-Berg

Op woensdag 20 september ontmoetten de internationale partners van het Europese CASCADE-project elkaar opnieuw. Deze keer bracht de groep een uitgebreid bezoek aan alle faciliteiten van het zorgnet Ten Kerselaere in Heist-op-den-Berg. Het concept kleinschalig genormaliseerd wonen dat men daar hanteert, werkte inspirerend voor de Engelse en Nederlandse projectpartners. Samen met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en twee andere Vlaamse partners werken zij aan de ontwikkeling van een innovatief persoonsgericht zorgmodel. Een rondleiding op de site langs het lokaal dienstencentrum, de woningen (KGW), het psychiatrisch verpleegtehuis, Huis Marjorie (voor personen met Huntington) en andere diverse diensten leverde heel wat inzichten op. Het was boeiend om te zien hoe men interdisciplinair en met diverse partners uit de gemeente samenwerkt. Voor de lunch verplaatste de groep zich naar het woonzorghuis Hof van Arenberg in Duffel. Ook daar kon de groep tijdens een rondleiding proeven van de meerwaarde van kleinschalig genormaliseerd wonen. De dag werd afgesloten met een groepsdiscussie op de hoofdzetel van vzw Emmaüs, Den Noker in Mechelen. Ervaringen en inzichten werden plenair besproken zodat het CASCADE-model meer en meer inhoud en vorm krijgt. De volgende meeting vindt plaats op 8 en 9 november in H. Hart in Kortrijk.