Terugblik lunchdebat Alzheimer Europe in het teken van mantelzorg

Terugblik lunchdebat Alzheimer Europe in het teken van mantelzorg

Alzheimer Europe organiseert jaarlijks een lunchdebat in het Europees Parlement, telkens vanuit een andere focus. In 2017 was dat de behandeling van Alzheimer-dementie. Dit jaar was dat mantelzorg en de rol die Europa kan spelen in de ondersteuning van mantelzorgers. Zeventig personen namen deel aan het lunchdebat. De groep bestond uit leden van het Europees Parlement, personen met dementie en ondersteuners, leden van Alzheimer Europe, van nationale Alzheimer Associaties, andere patiëntenorganisaties en vertegenwoordigers uit de industrie. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen was  er ook bij. Wij geven je graag de belangrijkste punten mee.

Mario Possenti, secretaris-generaal van de Alzheimer Federatie in Italië, beschreef de zware impact van dementie op het gezin aan de hand van een aantal domeinen: emotionele impact, dagelijks leven, behandelingen, chronische zorg en financiën. De kern van zijn uiteenzetting was een pleidooi voor de cruciale rol die de gemeenschap kan spelen. “Om mantelzorgers en gezinnen te helpen is het van essentieel belang om te zorgen voor een reeks specifieke interventies, uitgaande van de fundamentele rol van de gemeenschap”, aldus Possenti. Met andere woorden werken aan een dementievriendelijke samenleving!

In een volgende presentatie stelde Prof. Bob Woods van de Universiteit van Bangor (Verenigd Koninkrijk) de resultaten van een onderzoek in vijf landen voor. Het onderzoek focuste zich op de ervaring van mantelzorgers van een diagnose van dementie. Hij legde de nadruk op het belang van de kwaliteit van het meedelen van de diagnose. Het voorzien van informatie en ondersteuning na de diagnose blijft een van de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst.

De laatste presentatie werd gegeven door Sarah Schinazi, beleidsmedewerker van de Europese Commissie op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken. Zij bracht de hoopvolle mededeling dat de Europese Commissie in het kader van de balans werk-leven van de Europese Pijler van Sociale Rechten zal ijveren voor het aanpassen of uitbreiden van de Europese regelgeving zodat zorgverlof financieel wordt gecompenseerd en een flexibel werkregime mogelijk is. Mantelzorgers kunnen dan professioneel actief blijven en de zorg voor hun geliefde opnemen. Nadat deze voorstellen zijn goedgekeurd, zal de Europese Commissie de nodige fondsen vrijmaken zodat dit werkelijk geïmplementeerd kan worden.