Terugblik stuurgroep CASCADE in Kortrijk

Terugblik stuurgroep CASCADE in Kortrijk

Op 8 en 9 november organiseerde projectpartner H. Hart in Kortrijk de stuurgroep van het CASCADE-project. Alle partners (UK, Nederland, Frankrijk en België) waren aanwezig om zich gedurende deze twee dagen te buigen over de verschillende werkpakketten. De eerste bouwstenen van het innovatieve zorgmodel voor personen met dementie werden besproken. Zoals voorzien in de projectplanning, zullen er in de nabije toekomst focusgroepen en dialoogtafels georganiseerd worden om personen met dementie, mantelzorgers en andere stakeholders in de zorg een stem te geven in de ontwikkeling van het nieuwe zorgmodel.

De rijke informatie die daaruit komt vormt samen met de sitebezoeken van de afgelopen maanden en een internationale Delphistudie (die wetenschappelijke experts bevraagt) de stevige basis voor het CASCADE-model. Het transnationale expertisecentrum dat gelijktijdig uitgebouwd wordt, kreeg ook de nodige aandacht in de stuurgroep. Dit centrum zal ondersteuning bieden aan professionelen en niet-professionelen. Daarbij hoort ook een opleidingsaanbod voor iedereen die te maken krijgt met dementie, dat betekent dus ook de brede gemeenschap! De expertise en de educatieve pakketten die wij gedurende vele jaren hebben ontwikkeld, werden zeer gewaardeerd. Het waren twee boeiende dagen waar veel ideeën, tussentijdse resultaten en materialen werden uitgewisseld. Wij kijken uit naar de volgende stuurgroep in maart in Medway (UK).