Zorgcircuits – proefprojecten

In samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen is er reeds een grondig onderzoek aan de gang in verband met de thuiszorgondersteuning. Het gaat om de initiatieven “Protocol 3 – zorginnovatie”. In sommige van deze door het RIZIV gesteunde projecten wordt specifiek de nadruk gelegd op patiënten met dementie en hun mantelzorgers. De uitwerking van een plan voor de ontwikkeling van geïntegreerde zorg voor chronisch zieken die momenteel aan de gang is binnen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid is echter gericht op “alle personen in de bevolking die te maken hebben met gezondheidsproblemen die langdurige zorg nodig hebben, zowel door niet-overdraagbare aandoeningen, als door overdraagbare aandoeningen”. Deze omschrijving van de doelgroep van het plan is expliciet vermeld in de gemeenschappelijke verklaring die in maart ll. werd ondertekend door alle ministers van gezondheid en die dus ook de mensen met dementie omvat. Een belangrijk onderdeel van dit plan wordt het opzetten van pilootprojecten die zullen worden begeleid en geëvalueerd door een wetenschappelijk team. Het doel van de pilootprojecten wordt het ontwikkelen van nieuwe zorgvormen door een nauwe samenwerking tussen de verschillende, al dan niet professionele zorg- en hulpverleners uit de gezondheidszorgsector of de welzijnszorgsector. Aangezien het plan inzake geïntegreerde zorg voor chronisch zieken nog moet worden goedgekeurd in de Interministeriële Conferentie, kan ik u niet meer details geven, met name wat de financiële aspecten betreft. Zoals vermeld in het regeerakkoord, zullen we er echter op toezien dat een aantal van deze projecten focussen op patiënten met dementie.