Impact van snelwegen op dementie

Deze nieuwe gegevens tonen aan dat leven in de nabijheid van snelwegen de cognitie zou kunnen schaden. De onderzoekers hebben een uitgebreide cohorte geanalyseerd, het leven in de nabijheid van snelwegen was significant gecorreleerd met een hogere incidentie op het vlak van dementie, maar niet met de ziekte van Parkinson of multiple sclerose, gelet op de mogelijk aanzienlijke impact van de blootstelling aan het verkeer op het risico op dementie. De wetenschappelijke wereld beschikt evenwel over weinig elementen om dit verband, deze correlatie, wat niet noodzakelijk impact betekent, toe te lichten. Het begrijpen van de gevolgen van de verschillende aspecten van het verkeer dient diepgaand te worden geanalyseerd. Dergelijke studies bestaan in België niet, ze vallen voornamelijk onder de bevoegdheid van de deelgebieden die voor gezondheid bevoegd zijn. De definitie van woonruimtes valt onder de bevoegdheid van ruimtelijke ordening, wat een bevoegdheid van de Gewesten is.