Eerste ministeriële conferentie i.v.m. globale actie tegen dementie

whoEerste WHO ministeriële conferentie voor een wereldwijde actie tegen dementie

Locatie: Genève, Zwitserland
Datum: 16–17 maart 2015

Op 16 en 17 maart 2015 werd bij de Wereldgezondheidorganisatie in Genève de eerste ministeriële conferentie gehouden voor een wereldwijde actie tegen dementie.

Op het einde van deze conferentie waaraan 80 landen deelnamen, waaronder ook ons land (Federaal, vertegenwoordiging vanuit Vlaanderen en Wallonië), hechtte men zijn akkoord aan een gemeenschappelijk actieplan tegen dementie.
Meer dan 80% van de participerende landen aan de conferentie beschikken over een dementieplan. Voor de meeste landen uit de E.U. is het dementieplan geïntegreerd in ofwel dat van neurodegeneratieve aandoeningen (zoals in Frankrijk), of binnen een programma geestelijke gezondheid (zoals de UK) of nog binnen ouderenbeleid. Van alle chronische aandoeningen is dementie de aandoening die op de eerste plaats staat qua veroorzaken van comorbiditeit (ziektes of gerelateerde disfunctionaliteit bij de patiënt). Het blijkt bijgevolg de duurste aandoening voor wat betreft gezondheidszorg.
Het wordt als essentieel bevonden dat elk land over een plan van aanpak beschikt tegen dementie en dat de diagnosestelling (er is vaak onderdiagnostiek) verbetert zodat een tijdige begeleiding mogelijk wordt.
De risicofactoren voor dementie zijn gekend (cfr. alarmerende stijging van cardio-vasculaire problemen). Elk land dient dus te werken aan een preventiebeleid om de risico’s op het ontwikkelen van een dementie te verminderen. Preventiecampagnes moeten worden gevoerd.
Op het vlak van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek stellen we vast dat de overheden en de privé-ondernemingen minder dan 0,4% van hun budget besteden aan het bestrijden van dementie. Op Europees vlak zijn Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk pioniers met een belangrijk engagement vanwege de Franse president Hollande en Minister Cameron (cfr. de respectievelijke plannen van deze landen + de gealloceerde bedragen voor de zoektocht naar een medicijn + onderzoek inzake de niet-medicamenteuze benadering).
Japan (het land dat het meest getroffen is door dementie ten opzichte van zijn bevolking), de VS, Canada en volgende Europese landen (VK, Duitsland, Frankrijk, Italië, Zwitserland) sloten een joint venture om hun gegevens te delen, ook inzake klinische testen bij patiënten. En ook zij kwamen aan het woord, waaronder Michael Ellenbogen uit de VS.

Tenslotte is Japan het eerste land dat werk gemaakt heeft van dementievriendelijke gemeenschappen. De deelname van burgers op het lokale niveau (groepering van meerdere gemeenten) laat toe om energie te bundelen (en dus te besparen op versnippering, cfr. dagverzorgingscentra, mogelijkheden tot respijtzorg voor mantelzorgers). Ze faciliteren de integratie van personen met dementie en hun omgeving in het leven van alledag en maken ook sensibilisering mogelijk van het grote publiek m.b.t. de dementieproblematiek. Er werd verwezen naar beeldvormingscampagne over dementie (cfr. Vergeet dementie, onthou mens) maar ook naar de kansen om in zo’n campagne aandacht te besteden aan preventie van risicofactoren.

> Call for Action by the participants of the first WHO Ministerial Conference on Global Action Against Dementia (Geneva, 16-17 march 2015).

 

De conferentie werd ondersteund door Department of Health of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Begin 2016 werd ook het rapport ter beschikking gesteld met de belangrijkste thema’s en krachtlijnen van de conferentie. Uiteraard krijgt ook de ‘call for action’ voor een wereldwijde aanpak van de diverse uitdagingen rond dementie een centrale plaats.

Je kan de Engelstalige versie van het rapport hier downloaden.