EU-top over dementie in Amsterdam veelbelovend

800x600_2016-05-09 11.24.43Dementie en het Nederlands EU-voorzitterschap: Op weg naar een dementievriendelijke samenleving

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen was op 9 en 10 mei 2016 te gast in het Europagebouw in Amsterdam voor de EU-conferentie over dementie. Deze conferentie was het gevolg van een belofte van de Nederlandse overheid op de WHO-conferentie in maart 2015 in Genève.

Jaarlijks worden in Nederland 13.000 mensen gediagnosticeerd met dementie. Ook in de andere Europese lidstaten is de ouder wordende samenleving een uitdaging. Zowel voor de geboden dementiezorg als voor de kwaliteit van onderzoek naar dementie vervult Nederland voor veel andere landen een voorbeeldfunctie, zo leerden we. Maar men stelde dat ze ook van andere landen kunnen leren, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een dementievriendelijke samenleving (Vlaanderen!) en bij het terugbrengen van ‘community care’ en het langer thuis wonen.

Tijdens de conferentie stond een integrale en holistische benadering op dementie centraal. Dit moet bijdragen aan duurzame en houdbare zorg. Hierbij is het delen van kennis en gezamenlijk doen van onderzoek essentieel.

Er werd gesteld dat er meer onderzoek nodig is naar preventie en de genezing van dementie in de toekomst, maar tegelijkertijd moeten we nu ook inzetten op onderzoek naar (tijdige) diagnostiek, behandeling en doelmatige zorg. De conferentie focuste op innovatie van zowel de zorg als de samenleving om er voor te zorgen dat mensen met dementie zolang mogelijk (autonoom) kunnen blijven functioneren in de maatschappij.
Foto: Staatssecretaris Van Rijn opent de conferentie