Europese commissie bepaalt vier strategische doelstellingen

eu commissieEuropese commissie en dementie

In juli 2009 presenteerde de Europese Commissie zijn dossier over een Europees initiatief rond de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. Doel van het document was acties uit te zetten die de lidstaten in staat zouden stellen om te werken rond thema’s als effectieve en efficiënte herkenning van de eerste tekenen van dementie, preventie, diagnsotiek, behandeling, zorg en research. Vier grote strategische opties werden naar voor geschoven:
1) Tijdige diagnostiek en het promoten van een goed leven ondanks ouderdom;
2) Een gedeelde Europese aanpak om dementie beter te begrijpen: verbetering van epidemiologische kennis en research-coördinatie;
3) Ondersteuning van nationale solidariteit inzake de verschillende vormen van dementie: delen van goede praktijken voor personen die dementie hebben ;
4) Het respecteren van de rechten van personen met dementie.
Het rapport uit 2014 geeft de kernactiviteiten weer die hebben plaatsgevonden sinds 2009 en vat de bereikte doelstellingen samen. De activiteiten in het rapport gaan o.m. over de Joint Action Alzheimer Cooperative Valuation in Europe (ALCOVE).

> Naar het rapport
> Website ALCOVE