Inspanningen van de EU ter voorkoming van dementie: European Prevention of Alzheimer’s Dementia initiative

epad

Inspanningen van de EU ter voorkoming van dementie: European Prevention of Alzheimer’s Dementia initiative

Naast geneesmiddelenonderzoek krijgt het voorkomen (preventie) van dementie een grotere rol in het gehele dementie-onderzoek.

EPAD start een grote Europese studie gefinancierd met EU-fondsen en met een totaal van 36 patiëntenorganisaties, farmaceutische bedrijven (voor België Amgen, Janssen Pharmaceutica en UCB Biopharma) en onderzoeksinstituten, waaronder het Zweedse Karolinska Institute. EPAD, wat staat voor Europese Preventie van AlzheimerDementie (-initiatief) streeft ernaar 6000 vrijwilligers in verschillende Europese landen te werven. De deelnemers zullen worden gevolgd in de tijd en ondergaan medische onderzoeken en dienen cognitieve tests uit te voeren. Wetenschappers hopen hiermee nieuwe vroege tekenen van de ziekte van Alzheimer te identificeren, nog zelfs vooraleer de eerste symptomen verschijnen.

Hoewel het effect van verschillende preventieve maatregelen verder moet worden bestudeerd, weten we vandaag al dat sociale contacten en lichaamsbeweging het risico op dementie kan verminderen. De onderzoekers zijn van mening dat het nemen van preventieve maatregelen in een vroeg stadium van de aandoening het potentieel voor een vertraagde start ervan beïnvloedt. En dat scheelt een slok op de borrel voor toekomstige overheidsuitgaven rond zorg.

De eerste EPAD-vrijwilliger is Julie Duffus uit Schotland. Haar beide ouders hadden de ziekte van Alzheimer en waren ook reeds betrokken bij Alzheimer-onderzoek. Als dochter wil ze dit verder zetten. “Het is belangrijk dat ik een rol mag spelen. Ik hoop dat mijn bijdrage zal een of andere manier helpen wetenschappers zoeken naar betere methoden voor diagnose en ik hoop dat er ooit één dag zal zijn dat men kan zeggen dat de aandoening kan voorkomen worden.”  Het team onder leiding van professor Ritchie Craig (Universiteit Edinburgh, Schotland) hoopt alvast een test te kunnen ontwikkelen om de eerste zeer vroege tekenen van de ziekte van Alzheimer te identificeren om te kunnen vaststellen of iemand een risico loopt, nog voor de eerste symptomen zich manifesteren.

Met de studie is een bedrag gemoeid van 64 miljoen euro.

Meer info op de website van European Prevention of Alzheimer’s Dementia Initiative (EPAD).