Terugblik 26ste Alzheimer Europe-conferentie

mereteTerugblik 26ste Alzheimer Europe-conferentie

Van 31 oktober tot 2 november vond in Kopenhagen de 26ste Alzheimer Europe-conferentie plaats. Vanuit het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen presenteerden we er o.a. de Nepal-expeditie ‘New Energy For Young Dementia’, namen we deel aan de INTERDEM-onderzoeksgroep en brachten we drie dagen lang updates via onze sociale media op Facebook, Twitter en LinkedIn. Op 31 oktober vond de INTERDEM-conferentie plaats, een bijeenkomst die traditioneel de start van de eigenlijke Alzheimer Europe-conferentie vooraf gaat. INTERDEM is een Europees netwerk van onderzoekers die de focus van hun werk richten op psychosociale behandeling van dementie. Het gaat dus niet om (bio-)medisch onderzoek naar medicijnen voor toekomstige behandeling van dementie, maar om onderzoeksinspiratie voor goede zorg voor wie nu of straks te maken krijgt met dementie, hun mantelzorgers en professionals uit zorg en welzijn. Ongeveer 80 onderzoekers wisselden informatie uit over lopend onderzoek, methodologische uitdagingen en kansen op toekomstige projecten.
Tijdens de openingsceremonie bracht de 51-jarige Merete Lind Larsen (zie foto links), een Deense vrouw met jongdementie, haar beklijvende verhaal. “Het is zo belangrijk om mensen met dementie te betrekken, een luisterend oor te bieden en te leren van hun ervaringen”,  getuigde ze. ”Het gevoel begrepen te worden en informatie krijgen die je meteen verder op weg helpt (voor en na de diagnose) is een mensenrecht, ook voor personen met dementie en iedereen die voor hen zorgt”, beklemtoonde Tina Leonard van The Alzheimer Society of Ireland tijdens haar presentatie die de toon zette voor een inspirerende conferentie. We mochten o.a. heel wat innovatieve projecten noteren rond betere ondersteuning van mantelzorg, kunst en dementie, ondersteunende (zorg)technologie, psychosociale interventies, tijdige diagnosestelling, dementievriendelijke gemeenten, preventie, residentiële zorg en zorg voor mensen met dementie in ziekenhuizen en het bevorderen van de levenskwaliteit van mensen met dementie.

Tijdens de eerste conferentiedag presenteerde het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen in een namiddagsessie rond dementie en terugblik-aebeeldvorming de Nepal-expeditie ‘New Energy For Young Dementia’. “De hoogste bergen in Nepal waren symbool voor de enorme uitdagingen die mensen met jongdementie, hun naasten en iedereen die voor hen zorgt, ondervinden. Inzetten op hun mogelijkheden en niet focussen op hun beperkingen is daarom zo belangrijk. Vanuit Vlaanderen willen we met ‘New Energy For Young Dementia’ vandaag aan heel Europa tonen dat mensen met jongdementie met de juiste ondersteuning nog vaak tot heel wat in staat zijn. Deze boodschap kan niet genoeg herhaald worden”, vertelde directeur Jurn Verschraegen (zie foto rechts) voor een divers publiek van geïnteresseerden uit heel Europa. Noteer alvast dat er in de loop van 2017 een dvd zal uitgebracht worden met daarop de integrale documentaire die tijdens de Nepal-expeditie werd opgenomen, vergezeld van een publicatie met exclusief beeldmateriaal en interviews met de deelnemers.

Als afsluiter gaven mensen met dementie uit Denemarken hun zeven belangrijkste uitdagingen voor de toekomst: toegankelijke informatie, meer onderzoek, dementievriendelijke communicatie, betere ondersteuning na de diagnose, persoonsgerichte zorg op maat, blijven deelnemen in de samenleving en begrip voelen. Heel wat uitdagingen om aan verder te werken, ook in Vlaanderen. Op de expertisecentra dementie kan men rekenen!