Ondersteuning van mantelzorgers: ‘Dementie en nu’ helpt!

art-psychoOndersteuning van mantelzorgers: ‘Dementie en nu’ helpt!

21 september is traditioneel een dag om stil te staan bij wat personen met dementie meemaken en bij de situatie van mensen in hun nabije omgeving. Tenslotte wordt één op drie Vlamingen geconfronteerd met de gevolgen van dementie. Minister Vandeurzen voerde vandaag in het ontmoetingshuis jongdementie in Leuven een belevingsgesprek met mantelzorgers die ondersteuning volgden met het programma ‘Dementie en nu’.

Mantelzorgers zijn personen in de nabije omgeving van de persoon met een zorgnood. Ze staan mee in voor de dagelijkse zorg en ondersteuning. Ze nemen dus een belangrijke plaats in de zorg van de zorgbehoevende in. Om mantelzorgers de nodige bagage te geven voor een goede ondersteuning van hun geliefden met dementie werd het psycho-educatiepakket ‘Dementie en nu’ opgemaakt  door Prof. dr. C. Lafosse en Els Dammekens (breinset) en verspreid door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen.
‘Dementie en nu‘ kan een belangrijke bijdrage leveren om mensen met dementie langer zelfstandig in hun vertrouwde omgeving te laten wonen en te stimuleren, met behoud van kwaliteit van leven.  Via allerlei organisaties zoals de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, lokale dienstencentra en geheugenklinieken wordt het pakket aangeboden als een reeks van 1 + 9 bijeenkomsten, gericht op mantelzorgers van personen met dementie.
Thema’s die aan bod komen in die bijeenkomsten zijn: invoelen in de beleving van mensen met dementie, omgaan met zorg, met gedrag, met financiën, met veiligheid, hoe omgaan en communiceren met familie en omgeving en hoe communiceren met de persoon met dementie. Verder wordt ingegaan op gevoelens en gedachten bij de mantelzorger, het in balans brengen van draagkracht en draaglast en het thema coping en zingeving.
Het ondersteunend materiaal voor dit initiatief wordt gevormd door een map voor de mantelzorger en een map en opleiding voor de coaches die de psycho-educatiesessies geven. Op www.dementieennu.info staan de sessies vermeld.
Volgende sessies zijn gepland of gestart. Informeren bij de initiatiefnemers is aan te bevelen!

GENT
AZ Maria Middelares, Buitenring Sint-Denijs 30, 9000 Gent:
start 22/9/2016 op donderdagen 13.30 tot 16.30 uur.
contact: Natasja Willemarck, logopediste en dementiecoach, tel.: 09 246 99 91, Myriam De Schynkel, ergotherapeute en dementiecoach, tel.: 09 246 99 30, Kim Vanderdonck, klinisch psychologe en dementiecoach, tel 09 246 35 71

MECHELEN
CGG De Pont: op afroep: contact opnemen met Ann Cappaert tel. 03 844 05 43 of ann.cappaert@cggdepont.be

BOOM
via CGG De Pont, neem contact op met Ann Cappaert tel. 03/844 05 43 of ann.cappaert@cggdepont.be

BRUGGE
Regionaal dienstencentrum Zonnewende ism ECD Foton:
start 21/09/2016
Brugge, Fotonhuis, op woensdagen, 14 – 17 uur
contact: 050 44 67 93 – foton@dementie.be

BEERNEM
Thuiszorgcentrum en Ziekenzorg CM (vzw Mantelzorg):
start 12/10/2016
Beernem, Lokaal Dienstencentrum Mirte
op woensdagen, 19 – 21.30 uur
contact: 050 44 03 19 – ziekenzorg.brugge@cm.be

OOSTENDE
AZ Damiaan, CM, WZC Sint-Jozef
start 27/9/2016
op dinsdagen, 13.30 – 16.30 uur
contact: 059 41 43 01 – mbauwens@azdamiaan.be

BRUSSEL
Dagverzorgingscentrum Sint-Monika, Blaesstraat 91, 1000 Brussel
start 15/9/2016
Organisatie: socialistische en christelijke mutualiteit in Brussel, ondersteuning door ECD brOes.
contact: Erika Louwagie van de socialistische mutualiteit – tel. 02 546 15 45 en Evi De Kegel van de CM – tel. 02 240 86 56

WAASLAND
Organisatie: CM, Bond Moyson, Liberale Mutualiteit
reeds gestart op 31/8/2016 en 1/9/2016, voor nieuw aanbod; contacteer Delfien Indevuyst op tel. 03 778 55 61 of via mail delfien.indevuyst@sint-niklaas.be

KALMTHOUT
Organisatie: Lokaal dienstencentrum Kruisbos
reeds gestart, meer info dienstencentrum Kruisbos, tel. 03 620 11 60 of via mail ldc.kruisbos@gza.be

ANTWERPEN
Organisatie: Zorgbedrijf Antwerpen, vindt plaats in Dienstencentrum Bosuil, Bosuil 160 in 2100 Deurne
reeds gestart, meer info voor volgende sessies bij Tracy Gerrits, tel. 0490 65 57 92 of via mail tracy.gerrits@zorgbedrijf.antwerpen.be

ANTWERPEN
Organisatie: CM Antwerpen, start op 3/10/2016, telkens op maandagmiddag van 13 tot 16 uur, tel. 03 221 95 95 of via mail thuiszorg.antwerpen@cm.be

ANTWERPEN, GEEL, MECHELEN – Well2day centrum, via De Voorzorg, sessies reeds gestart, meer info op 03 285 43 45

ROESELARE
Organisatie: CM
start op dinsdag 11/10/2016 en loopt verder, telkens op dinsdag om 19 uur
Inschrijving of meer informatie tel. 051 25 35 46, tzcentrum.roeselare@cm.be  • Ziekenzorg CM vzw Mantelzorg, Beversesteenweg 35, 8800 Roeselare, 051 26 53 66, mantelzorg.zzwv@cm.be  De cursus vindt plaats in het Thuiszorgcentrum Roeselare, Brugsesteenweg 371, 8800 Roeselare

KORTRIJK
Organisatie: CM Thuiszorgcentrum
start op woensdag 28/9/2016 telkens van 19 tot 21.30 uur in de CM-hoofdzetel, zaal Garda, Beneluxpark 22 in Kortrijk. Meer informatie en inschrijvingen? Inschrijven kan op het nummer 056 52 63 30, gsm 0473 63 45 18 of via mail naar thuiszorgcentrum.zwvl@cm.be

TIENEN
Start (reeds gestart): dinsdag 6/9/2016
Adres: LDC St. Alexius, Veldbornstraat 26, Tienen
Contact voor volgende sessies op tel. 016 80 78 17

HEIKRUIS
Start (reeds gestart): vrijdag 18/9/2016
Adres: Wzc Mater Dei, Molenhofstraat 31, 1670 Heikruis (Pepingen)
Contactpersoon: Joke Hamels: Joke.hamels@fsmb.be tel. 053 68 24 08

TERVUREN
Start: donderdag 13/10/2016
Adres: Sociaal Huis Tervuren – 1e verdieping, Markt 7A, 3080 Tervuren
Contactpersoon: Anja Michiels: anja.michiels@sociaalhuistervuren.be – tel 02 767 84 88

LEUVEN
Start: vrijdag 18/11/2016
Adres: ’s Hertogenlaan 97, 3000 Leuven
Contactpersoon: CM Leuven 016 35 95 05 of Cathy Sweerts 16 28 48 00 cathy.sweets@wingerd.info

TONGEREN
Vindt plaats in AZ Vesalius,
contact: CM Limburg, tel.: 011 280 280

HEUSDEN-ZOLDER
Sint-Franciscusziekenhuis, vrijdagnamiddagen, P. Paquaylaan 129, 3550 Heusden-Zolder, contact: Astrid Herman, neuropsychologe, astrid.herman@sfz.be, tel 011 71 50 00

Het aanbod in Vlaanderen via CM kan je consulteren via deze link.