Dementievriendelijke gemeente: stand van zaken

Dementievriendelijke gemeente – Stand van zaken
In het geactualiseerd dementieplan van de minister lezen we als tweede actiepunt dat de minister wil streven naar dementievriendelijke gemeenten. Om deze doelstelling te verwezenlijken heeft hij twee instrumenten ontwikkeld: de dementiebarometer en een handleiding van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).
De afgelopen jaren hebben een 50-tal gemeenten initiatieven genomen om een dementievriendelijk lokaal beleid uit te rollen. De minister engageert zich om lokale besturen te stimuleren om zulk lokaal beleid te ontwikkelen.

1. Op welke manieren (naast de reeds opgesomde in het dementieplan) wil de minister gemeenten stimuleren om een dementievriendelijk beleid te ontwikkelen?

2.
a) Welke gemeenten hebben in 2014, 2015 en 2016 ondersteuning gekregen? Liefst een opsplitsing naar organisatie, nl. vanuit VVSG, Koning Boudewijnstichting of vanuit het expertisecentrum Vlaanderen.

b) Wat hield die ondersteuning juist in? Liefst een opsplitsing per jaar per provincie en per gemeente.

Link naar vraag en antwoord.